Call for Papers 2016 (tot en met 31 juli)

Wilt u meebouwen aan het Nationaal verkeerskundecongres (NVC 2016)? Uw kennis en ervaringen presenteren en delen met vakgenoten? Schrijf dit jaar een paper en lever deze uiterlijk 31 juli 2016 in. Vorig jaar waren er ruim 50 inzendingen. Van ITS en mobiliteitsgedrag tot P-routes voor de fiets en kennis over ov-vervoer voor senioren. Welke kennis gaat u dit jaar op 3 november delen met de verkeerskundesector? Bekijk hieronder alle informatie of download de factsheet.

 

Vormgeving en uploaden (uiterlijk 31 juli 2016) 

 

Kennis en ervaring in de spotlight

Kies hoe u wilt bijdragen aan de inhoud van het congres (presentatiepaper, discussiepaper, probleemcasepaper). Lever uw paper uiterlijk 31 juli in. Alle goedgekeurde papers verschijnen begin september op de website. De auteurs van de 3 best beoordeelde papers krijgen een exclusieve congrespresentatie van een uur. Auteurs van 21 papers krijgen een duo-presentatie op het congres. 

Afbeelding

Kies uit drie papervormen

Wilt u meebouwen aan het congres? Kies dan uit één van de drie papervormen. 

A. Presentatiepaper

Deze paper beschrijft een onderzoek of project met een plan van aanpak, werkwijze en resultaten. Tijdens de presentatie* op het NVC 2016 worden door het publiek vragen gesteld over de implementatie van de resultaten in andere situaties. Papers uit deze categorie komen in aanmerking voor 'Beste Paper 2016’. 

Bij een presentatiepaper is alleen een plan van aanpak en onderzoeks-methode/werkwijze onvoldoende. Resultaten moeten beschikbaar zijn. Verder is het van belang dat beweringen of conclusies onderbouwd en controleerbaar zijn.


Beoordelingscriteria

 • Paper bestaat uit maximaal 15 pagina's.
 • Papertekst moet zijn geschreven op een heldere, beknopte en effectieve wijze.
 • Naast plan van aanpak en onderzoeksmethode/werkwijze moet de paper ook resultaten bevatten. Zijn deze resultaten op de inleverdatum nog niet beschikbaar, dan wordt de paper niet meegenomen in het beoordelingsproces. 
 • Beweringen of conclusies moeten onderbouwd en controleerbaar zijn.
 • Presenteert u tijdens het congres? Betrek vakgenoten bij uw presentatie.
 • Goedgekeurde papers blijven online beschikbaar. De kennis blijft bruikbaar voor geïnteresseerden.

 

B. Discussiepaper

Deze paper bestaat uit een probleemstelling in de vorm van een vraag of een stelling. De paper geeft tevens achtergrondinformatie over de probleemstelling. Tijdens het congres volgt aan de hand van uw paper* een discussie met vakgenoten. Het is niet voldoende om alleen een onderwerp aan te dragen. Een onderbouwing voor discussie is verplicht. 

Zorg bij een discussiepaper voor een goede duiding zodat helder is waarover u een discussie wilt voeren. Onderbouw de probleemstelling, maak een stelling of vraag en gebruik deze als basis voor discussie met het publiek.

Beoordelingscriteria

 • Paper bestaat uit maximaal 5 pagina's. 
 • Probleem moet helder beschreven zijn.
 • Probleemstelling is voorzien van een goede onderbouwing.
 • Kern is een centrale vraag of stelling als basis voor discussie.
 • Goedgekeurde papers vanwege blijven vanwege het karakter (discussie) beperkt online beschikbaar.

 

C. Probleemcasepaper

Deze paper kan uitsluitend ingediend worden door verkeersprofessionals in dienst van gemeenten. Over welk verkeerskundig probleem of situatie zou u vrijblijvend advies willen ontvangen? Leg uw vraag in de vorm van een paper voor. U presenteert de paper* op het NVC 2016 en ontvangt advies over oplossingen. Gebruik een case uit de dagelijkse praktijk en onderbouw goed de reden voor het stellen van een vraag.


Beoordelingscriteria

 • Paper bestaat uit maximaal 10 pagina's.
 • De probleemcase paper kan alleen ingediend worden door verkeerskundigen die werkzaam zijn binnen een gemeente.

 

Let op de volgende punten 

 • Beoordeling vindt plaats op inhoudelijke kwaliteit (niet op categorie of onderwerp).
 • Paper is inhoudelijk gericht op het vakgebied verkeerskunde.
 • Paper bevat bij voorkeur een vorm van nieuwswaarde.
 • Paper-insteek bij voorkeur onderwerp dat innovatief, prikkelend, vernieuwend is.
 • Paper is geschreven op een heldere, beknopte en effectieve wijze.
 • Uiterlijke inleverdatum voor papers is 31 juli 2016.
 • Papers ter promotie van eigen producten worden niet geaccepteerd.
 • Geef bij het indienen van uw paper aan hoe u deze wilt gaan presenteren. Bijvoorbeeld door middel van powerpoint-sheets, een video of anders. Dit presentatie-aspect maakt deel uit van de presentatieselectie.

 

Vormgeving en uploaden (uiterlijk 31 juli 2016)


In de week van 15 september 2016 maakt de begeleidingscommissie de beoordeling van de papers bekend. U krijgt hierover automatisch per e-mail bericht.

* Indien de paper behoort tot de top-3 of 21 geselecteerde papers.

    

NVC 2016  | Call for Papers  |  Inschrijven | Sponsors

KENNIS DELEN: PAPERS

Afbeelding

BEOORDELING PAPERS

De begeleidingscommissie beoordeelt de papers. Geeft feedback en is tijdens het congres aanspreekpunt voor auteurs en co-auteurs. De commissieleden zijn:


Martin van Maarseveen

Universiteit Twente / ITC (voorzitter)

Bart Brenninkmeijer
Nederlandse Spoorwegen

Marco van Burgsteden
Gemeente Wageningen

Cécile Cluitmans

Arcadis

Erik van Hal

Gemeente Eindhoven

Cor van der Klaauw
Provincie Fryslan

Govert Schermers
SWOV


Ineke Spapé
NHTV / SOAB

Aad de Winter
Rijkswaterstaat / WVL 

 

Will Clerx

Gemeente Rotterdam


Archief | Papers 2015

De papers van het jaar 2014 staan op de website van CROW. Bekijk  en download de papers via deze link.

Archief | Papers 2014

De papers van het jaar 2014 staan op de website van CROW. Bekijk  en download de papers via deze link

Archief | Papers 2013

Wilt u de papers van het Nationaal verkeerskundecongres 2013 inzien? Bekijk ze via deze link.