NVC College Tour

Op woensdag 18 oktober om van 14.00-17.00 uur wordt de derde NVC-CollegeTour georganiseerd op Hogeschool Windesheim Flevoland in Almere.

Drs. Auke Hoekstra, e-mobiliteitsexpert aan de TU Eindhoven is de gast op deze middag die in het teken staat van elektrische mobiliteit in de toekomst. Studenten van de hbo-opleiding buigen zich vooraf over vragen aan Hoekstra. Ook het publiek (studenten en vakprofessionals)  krijgt de gelegenheid om een vraag te stellen.

Adriaan Walraad, docent op de hbo-opleiding in Almere, leidt het gesprek.

Doel van deze (gratis) NVC-CollegeTour-reeks is – naast interessante kennisuitwisseling – een brug slaan tussen wo- en hbo-onderwijs.

Voor studenten en deelnemers aan het Nationaal verkeerskundecongres is deelname gratis. Andere belangstellenden betalen 95 euro.

Afbeelding

Afbeelding