Uw bijdrage(n)

De mobiliteitsopgaven waar we voor staan, lossen we samen op door elkaar te informeren, te inspireren en te motiveren. CROW, Verkeerskunde en Brabant(Stad) nodigen u daarom van harte uit om úw bijdrage te leveren. En dagen u uit om uw kennis, visie, inspiratie en ideeën te delen. 

Twee uitvragen
Vanaf dit jaar kunt u op twee manieren een bijdrage leveren:


Borg uw collectieve vakkennis, schrijf een paper
Vakkennis die relevant is om te borgen en te delen, kunt u vastleggen in een paper waarin u uw onderwerp toelicht en onderbouwt. Zo kunnen vakgenoten er in de toekomst gebruik van maken.
Inspireer Brabant(Stad)
Onder de noemer ‘Inspireer Brabant’ kunt u ideeën, visies en adviezen specifiek richten aan Brabant en toespitsen op de Brabantse situatie. Hier is vorm vrij: een blog, vlog, poster of zelfs een fysiek product? Alles mag.

 
Beloning paper
Het belangrijkste doel van De Beste Bijdrage 2018 is het belonen van het schrijven van een paper en daarmee het borgen, delen en verrijken van kennis en ideeën voor het vakgebied. Zo levert u actief een bijdrage aan mobiliteitsopgaven waar we voor staan.
 
Beloning Inpireer Brabant
Het belangrijkste doel van de prijs voor de Beste Bijdrage aan Brabant is het belonen van het indienen van een bijdrage die betrekking heeft op het vakgebied en is toegespits op de provincie Brabant en de B5. Zo levert u actief een bijdrage aan mobiliteitsopgaven waar Brabant voor staat.

 

Om deze doelen concreet te maken:
  1. Worden alle inzendingen gepubliceerd op de website van het Nationaal verkeerskundecongres.
  2. Worden alle inzendingen - die niet kunnen worden gepresenteerd - op 1 november getoond op de Inspiratie Boulevard die in de centrale ruimte van de congreslocatie wordt opgebouwd.
  3. Mogen de door de beoordelingscommissie geselecteerde papers een presentatie geven in een parallelle sessie.
  4. Wordt er per uitvraag één winnaar uitgeroepen tijdens de plenaire afsluiting van het congres.

 

Binnenkort van start
Op korte termijn gaan beide uitvragen van start op deze site. Naast een uitgebreide toelichting op de uitvraag en de randvoorwaarden, kunt u uw inzendingen dan ook hier uploaden. U kunt overigens ook aan beide uitvragen meedoen. U heeft dan tot 1 september om uw bijdrage(n) in te dienen.


Tot snel!

Papers 2017

Hieronder vindt u de papers die door de Begeleidingscommissie 2017 goedgekeurde papers. Net als voorgaande jaren werden er vanuit lokale, provinciale en rijksoverheden, adviesbureaus, kennisinstitutenen andere onderdelen van de mobiiteitssector ongeveer 50 papers ingediend. 

Vier thema's

De Begeleidingscommissie heeft 20 kennis- en discussiepapers geselecteerd die gepresenteerd werden tijdens het NVC2017. Deze papers werden ingedeeld naar 4 thema's die een goede indicatie geven van de actualiteiten van vandaag:

De inzendingen

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie beoordeelt de papers. Geeft feedback en is tijdens het congres aanspreekpunt voor auteurs en co-auteurs. De commissieleden in 2017 waren:


Martin van Maarseveen

Universiteit Twente / ITC (voorzitter)

Bart Brenninkmeijer
Nederlandse Spoorwegen

Gijs van der Kolk
Gemeente Zwolle

Cécile Cluitmans

Arcadis

Erik de Kievit

Gemeente Amsterdam

Cor van der Klaauw
Provincie Groningen

Govert Schermers
SWOV


Ineke Spapé
NHTV / SOAB

Aad de Winter
Rijkswaterstaat / WVL 

 

Will Clerx

Gemeente Rotterdam

 

Ton Hendriks
ANWB

 

Frans Heijnis
CROW (secretaris)