Uw bijdrage(n)

De mobiliteitsopgaven waar we voor staan, lossen we samen op door elkaar te informeren, te inspireren en te motiveren. CROW, VerkeerskundeAfbeelding en Brabant(Stad) nodigen u daarom van harte uit om úw bijdrage te leveren. En dagen u uit om uw kennis, visie, inspiratie en ideeën te delen. 


Twee uitvragen
Vanaf dit jaar kunt u op verschillende manieren een bijdrage leveren:

 

Borg uw collectieve vakkennis
Vakkennis die relevant is om te vormen, te borgen en te delen, kunt u vastleggen in drie soorten bijdragen waarin u uw onderwerp toelicht en onderbouwt. Zo kunnen vakgenoten er in de toekomst gebruik van maken. Lees de factsheet.

Dien hier uw bijdrage(n) in!


Inspireer Brabant(Stad)
Onder de noemer ‘Inspireer Brabant’ kunt u ideeën, visies en adviezen specifiek richten aan Brabant. Hier is de vorm vrij: een blog, vlog, poster of zelfs een fysiek product? Alles mag. Lees de uitvraag van BrabantStad.

Dien hier uw bijdrage(n) in!

U kunt overigens aan beide uitvragen meedoen met verschillende of met dezelfde bijdragen. Dezelfde bijdragen dient u wel separaat te uploaden. U heeft in beide gevallen tot 1 september om uw bijdragen(n) in te dienen.  

 

Heeft u voor beide uitvragen dezelfde bijdrage ingediend?
De organisatie kan bij de eerste selectie bepalen dat de bijdrage passend is voor één uitvraag. Indieners worden hierover tijdig geinformeerd.

Beloning Beste Paper
Het belangrijkste doel van de prijs voor e Beste Bijdrage 2018 is het belonen van het schrijven van een paper en daarmee het borgen, delen en verrijken van kennis en ideeën voor het vakgebeid. Zo levert u actief een bijdrage aan de mobiiteitsopgaven waar het vakgebied voor staat.

 

Beloning Inspireer Brabant
Het belangrijkste doel van de prijs voor de Beste Bijdrage aan Brabant is het belonen van het indienen van een bijdrage die betrekking heeft op het vakgebied en is toegespitst op de provincie Brabant en de B5. Zo levert u actief een bijdrage aan mobiliteitsopgaven waar Brabant voor staat.
 
Om deze doelen concreet te maken:
 1. Worden alle inzendingen gepubliceerd op de website van het Nationaal verkeerskundecongres.
 2. Worden alle inzendingen op 1 november getoond op de Inspiratie Boulevard die in de centrale ruimte van de congreslocatie wordt opgebouwd. De inzendingen die niet in de parallelsessies worden gepresenteerd, worden door de dag heen plenair gepitcht. 
 3. Mogen de door de beoordelingscommissie geselecteerde papers een presentatie geven in een parallelle sessie.
 4. Wordt er per uitvraag één winnaar uitgeroepen tijdens de plenaire afsluiting van het congres.
P.s. Bent u benieuwd naar de papers en de winaars van de Beste Bijdragen 2017? Klik dan hier.

 


ORGANISATIE:

Afbeelding        Afbeelding      Afbeelding    Afbeelding


Afbeelding

U heeft tot 1 september om uw bijdrage(n) in te dienen.

de Raad van Advies

Een aantal leden van de Raad van Advies beoordeelt de papers/bijdragen en is aanspreekpunt voor auteurs en co-auteurs. 

Criteria voor indienen papers

Wilt u een paper indienen? Houd dan rekening met de volgende criteria:

 

 • Thema's
Uw bijdrage past binnen (een van de) onderstaande thema's:
-Toekomst Stad en Land (klimaat, energie, gezondheid)

- Economie en Maatschappij 

- Nieuwe mobiliteit / Smart / Data 

- Veiligheid en Techniek 
- Governance (organisatie, bestuur, financiëring) 

 

 • Randvoorwaarden
Uw bijdrage voldoet aan de volgende randvoorwaarden:
 • Praktisch toepasbaar 

 • Prikkelend 

 • Innovatief
   
 • Verkeerskundig onderwerp

 • Kwaliteit/deskundigheid

 • Tekst moet eenvoudig, beknopt en op een effectieve manier beschreven zijn

 • Beweringen/conclusies in de tekst moeten onderbouwd en controleerbaar zijn

 • De samenvatting moet de bedoeling van de bijdrage goed beschrijven

 • Stof voor discussie

 • Een onderzoeksbijdrage dient behalve een beschrijving van het plan van aanpak en de onderzoeksmethode ook resultaten te bevatten.