Uw bijdrage(n)

De mobiliteitsopgaven waar we voor staan, lossen we samen op door elkaar te informeren, te inspireren en te motiveren. CROW, VerkeerskundeAfbeelding en Brabant(Stad) nodigden u daarom van harte uit om úw bijdrage te leveren. En daagden u uit om uw kennis, visie, inspiratie en ideeën te delen. Inmiddels is de mogelijkheid om in te dienen gesloten en buigt de commissie zich over de ingediende papers.


Twee uitvragen
Vanaf dit jaar kon men op verschillende manieren een bijdrage leveren:

 

Borg uw collectieve vakkennis
Vakkennis die relevant is om te vormen, te borgen en te delen, kon men vastleggen in drie soorten bijdragen waarin u uw onderwerp toelicht en onderbouwt. Zo kunnen vakgenoten er in de toekomst gebruik van maken. 


Inspireer Brabant(Stad)
Onder de noemer ‘Inspireer Brabant’ werd u uitgedaagd ideeën, visies en adviezen specifiekte richten aan Brabant. Hierbij was de vorm vrij: een blog, vlog, poster of zelfs een fysiek product? Alles mag. 

Let op: Indienen is niet meer mogelijk 

 

Heeft u voor beide uitvragen dezelfde bijdrage ingediend?
De organisatie kan bij de eerste selectie bepalen dat de bijdrage passend is voor één uitvraag. Indieners worden hierover tijdig geinformeerd.

Beloning Beste Paper
Het belangrijkste doel van de prijs voor e Beste Bijdrage 2018 is het belonen van het schrijven van een paper en daarmee het borgen, delen en verrijken van kennis en ideeën voor het vakgebeid. Zo levert men actief een bijdrage aan de mobiiteitsopgaven waar het vakgebied voor staat.

 

Beloning Inspireer Brabant
Het belangrijkste doel van de prijs voor de Beste Bijdrage aan Brabant is het belonen van het indienen van een bijdrage die betrekking heeft op het vakgebied en is toegespitst op de provincie Brabant en de B5. Zo levert men actief een bijdrage aan mobiliteitsopgaven waar Brabant voor staat.
 
Om deze doelen concreet te maken:
  1. Worden alle inzendingen gepubliceerd op de website van het Nationaal verkeerskundecongres.
  2. Worden alle inzendingen op 1 november getoond op de Inspiratie Boulevard die in de centrale ruimte van de congreslocatie wordt opgebouwd. De inzendingen die niet in de parallelsessies worden gepresenteerd, worden door de dag heen plenair gepitcht. 
  3. Mogen de door de beoordelingscommissie geselecteerde papers een presentatie geven in een parallelle sessie.
  4. Wordt er per uitvraag één winnaar uitgeroepen tijdens de plenaire afsluiting van het congres.
P.s. Bent u benieuwd naar de papers en de winaars van de Beste Bijdragen 2017? Klik dan hier.

 


ORGANISATIE:

Afbeelding        Afbeelding      Afbeelding    Afbeelding


de Raad van Advies

Een aantal leden van de Raad van Advies beoordeelt de papers/bijdragen en is aanspreekpunt voor auteurs en co-auteurs. 

Iedere week een update

De komende weken houden wij u graag op de hoogte van alle ins-en outs over het Nationaal verkeerskundecongres.


U krijgt als eerste een update met betrekking tot de papers, sessies, sprekers, het précongres en meer.
Laat hier uw e-mailadres achter.