Papers 2017

Op 14 september heeft de Begeleidingscommissie zich gebogen over de ingezonden Papers. Net als voorgaande jaren werden er vanuit lokale, provinciale en rijksoverheden, adviesbureaus, kennisinstitutenen andere onderdelen van de mobiiteitssector ongeveer 50 papers ingediend.
 
Daarvan zijn er 20 geselecteerd om een paper-presentatie op het congres te doen. Daarvan waren er liefst 17 van een dermate hoog niveau dat ze door de juryleden unaniem goedgekeurd werden.  


Vier thema's

De Begeleidingscommissie heeft de 20 geselecteerde kennis- en discussiepapers ingedeeld naar 4 thema's die een goede indicatie geven van de actualiteiten van vandaag:

U kiest

Naast het plenaire programma zijn er  op het congres 5 parallelrondes van elk 30 minuten. Elk van de vier paper-thema's heeft 'zijn eigen zaal'. U kunt desgewenst alle 5 sessies van het betreffende thema volgen. Uiteraard kunt u ook andere papers of verdiepingssessies bijwonen.

De inzendingen

Hieronder staan alle door de NVC 2017-begeleidingscommissie positief beoordeelde papers

 

Begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie beoordeelt de papers. Geeft feedback en is tijdens het congres aanspreekpunt voor auteurs en co-auteurs. De commissieleden zijn:


Martin van Maarseveen

Universiteit Twente / ITC (voorzitter)

Bart Brenninkmeijer
Nederlandse Spoorwegen

Gijs van der Kolk
Gemeente Zwolle

Cécile Cluitmans

Arcadis

Erik de Kievit

Gemeente Amsterdam

Cor van der Klaauw
Provincie Groningen

Govert Schermers
SWOV


Ineke Spapé
NHTV / SOAB

Aad de Winter
Rijkswaterstaat / WVL 

 

Will Clerx

Gemeente Rotterdam

 

Ton Hendriks
ANWB

 

Frans Heijnis
CROW (secretaris)