Uw bijdrage(n)

De mobiliteitsopgaven waar we voor staan, lossen we samen op door elkaar te informeren, te inspireren en te motiveren. CROW, VerkeerskundeAfbeelding en Brabant(Stad) nodigen u daarom van harte uit om úw bijdrage te leveren. En dagen u uit om uw kennis, visie, inspiratie en ideeën te delen. 


Twee uitvragen
Vanaf dit jaar kunt u op twee manieren een bijdrage leveren:


Borg uw collectieve vakkennis, schrijf een paper
Vakkennis die relevant is om te borgen en te delen, kunt u vastleggen in een paper waarin u uw onderwerp toelicht en onderbouwt. Zo kunnen vakgenoten er in de toekomst gebruik van maken.

Inspireer Brabant(Stad)
Onder de noemer ‘Inspireer Brabant’ kunt u ideeën, visies en adviezen specifiek richten aan Brabant en toespitsen op de Brabantse situatie. Hier is de vorm vrij: een blog, vlog, poster of zelfs een fysiek product? Alles mag. Klik hier voor meer informatie.

 
Beloning paper
Het belangrijkste doel van de prijs voor de Beste Bijdrage 2018 is het belonen van het schrijven van een paper en daarmee het borgen, delen en verrijken van kennis en ideeën voor het vakgebied. Zo levert u actief een bijdrage aan de mobiliteitsopgaven waar het vakgebied voor staat.
 
Beloning Inspireer Brabant
Het belangrijkste doel van de prijs voor de Beste Bijdrage aan Brabant is het belonen van het indienen van een bijdrage die betrekking heeft op het vakgebied en is toegespitst op de provincie Brabant en de B5. Zo levert u actief een bijdrage aan mobiliteitsopgaven waar Brabant voor staat. 

 

Om deze doelen concreet te maken:
 1. Worden alle inzendingen gepubliceerd op de website van het Nationaal verkeerskundecongres.
 2. Worden alle inzendingen op 1 november getoond op de Inspiratie Boulevard die in de centrale ruimte van de congreslocatie wordt opgebouwd. De inzendingen die niet in de parallelsessies worden gepresenteerd, worden door de dag heen plenair gepitcht. 
 3. Mogen de door de beoordelingscommissie geselecteerde papers een presentatie geven in een parallelle sessie.
 4. Wordt er per uitvraag één winnaar uitgeroepen tijdens de plenaire afsluiting van het congres.

Dien hier uw bijdrage(n) in!

U kunt overigens aan beide uitvragen meedoen. U heeft in beide gevallen tot 1 september om uw bijdrage(n) in te dienen.

 

P.s. Bent u benieuwd naar de papers en de winaars van de Beste Bijdragen 2017? Klik dan hier.

 

 

ORGANISATIE:

Afbeelding        Afbeelding      Afbeelding    Afbeelding


Afbeelding

U heeft tot 1 september om uw bijdrage(n) in te dienen.

de Raad van Advies

Een aantal leden van de Raad van Advies beoordeelt de papers/bijdragen en is aanspreekpunt voor auteurs en co-auteurs. 

Criteria voor indienen papers

Wilt u een paper indienen? Houd dan rekening met de volgende criteria:

 

 • Thema's
Uw bijdrage past binnen (een van de) onderstaande thema's:
-Toekomst Stad en Land (klimaat, energie, gezondheid)

- Economie en Maatschappij 

- Nieuwe mobiliteit / Smart / Data 

- Veiligheid en Techniek 
- Governance (organisatie, bestuur, financiëring) 

 

 • Randvoorwaarden
Uw bijdrage voldoet aan de volgende randvoorwaarden:
 • Praktisch toepasbaar 

 • Prikkelend 

 • Innovatief
   
 • Verkeerskundig onderwerp

 • Kwaliteit/deskundigheid

 • Tekst moet eenvoudig, beknopt en op een effectieve manier beschreven zijn

 • Beweringen/conclusies in de tekst moeten onderbouwd en controleerbaar zijn

 • De samenvatting moet de bedoeling van de bijdrage goed beschrijven

 • Stof voor discussie

 • Een onderzoeksbijdrage dient behalve een beschrijving van het plan van aanpak en de onderzoeksmethode ook resultaten te bevatten.