Nieuws | Blijf op de hoogte

Paper | Realisatie publieke oplaadpalen: ervaringen en leerpunten

Samenvatting Paper: Elektrisch vervoer is wereldwijd in opkomst. Nederland is één van de koplopers op dit gebied. De groei van het aantal elektrische voertuigen brengt een groeiende vraag naar oplaadpalen in de openbare ruimte met zich mee. Voor de realisatie van openbare laadinfrastructuur zijn er drie mogelijke modellen; het concessiemodel, het opdrachtenmodel en het open-marktmodel.

Paper | Bereikbaarheidsplan Renovatie Velsertunnel: van tegenstand tot medestand!

Samenvatting Paper: Sinds april 2016 is de Velsertunnel (A22) negen maanden helemaal dicht omdat de tunnel gerenoveerd moet worden. 65.000 voertuigen per dag hebben hun route verlegd of voor een alternatief voor de auto gekozen. In de voorbereiding was er veel weerstand vanuit de omgeving voor de aangekondigde afsluiting van de Velsertunnel. Dat was ook logisch, want de sluiting van de Velsertunnel is ingrijpend voor de regio IJmond.

Paper | Van verkeerskundige functies naar eisen aan C-ITS

Samenvatting Paper: In een groot aantal programma’s en projecten wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling, het testen, de implementatie en acceptatie van C-ITS. Echter, het lijkt er op dat de gemiddelde wegbeheerder hier nauwelijks op is voorbereid, terwijl het voor hem zeker interessant en noodzakelijk is om te weten hoe deze ontwikkelingen zijn rol en verantwoordelijkheden gaan beïnvloeden.

Paper | Fietsstraten, de introductie voorbij

Samenvatting Paper: Fietsstraten zijn in opkomst. Steeds vaker passen wegbeheerders deze inrichtingsvorm van een fietsroute in een verblijfsgebied toe. Inmiddels zien we vele uitvoeringsvormen in de praktijk, maar er is weinig kennis over de daadwerkelijke effecten op het gebied van verkeersveiligheid, comfort en beleving. Wat werkt wel, wat niet? Hoog tijd om de beschikbare kennis en ervaringen te vertalen naar aanbevelingen voor toepassingsmogelijkheden en inrichtingsaspecten van de fietsstraat.

Paper | De capaciteit van fietsinfrastructuur bij verkeerslichten

Samenvatting Paper: Met behulp van camera’s is onderzoek uitgevoerd naar de opstelcapaciteit en de afrijcapaciteit van fietspaden bij verkeerslichten. Aanleiding voor het onderzoek is de toename van het aantal locaties waarop zich in de spitsperiodes bij verkeerslichten capaciteitsproblemen op fietspaden voordoen. Het uitgevoerde onderzoek geeft inzicht in de opstelcapaciteit die fietsers nodig hebben als zij wachten voor het rode licht en geeft een prachtig beeld van het vertrekproces van fietsers wanneer het licht naar groen gaat.

Paper | Markering en Rijtaakondersteunende Systemen: een verkenning naar het functioneren van Lane Assist

Samenvatting Paper: Lane Assist helpt de bestuurder in de rijstrook te blijven. Het is bedoeld om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens gebruikers werken de systemen echter niet altijd optimaal. Het goed functioneren van de systemen is afhankelijk van goed gebruik, hard- en software in het voertuig en kwaliteit van de infrastructuur. In deze studie wordt onderzocht welke factoren invloed hebben op het functioneren van Lane Assist, en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden.

Papers | Overzicht Papers 2016

Hieronder treft u het overzicht aan van de door de begeleidingscommissie positief beoordeelde ingezonden papers. De papers zijn beoordeeld op relevantie en inhoudelijke kwaliteit. De kennis uit de papers werd in 2016 gedeeld op de congreswebsite, in de congresbundel en via de mediakanalen van het congres, en de vakmedia zoals Verkeerskunde. Verkeer in Beeld, PARKEER24 en CROW.

Paper | Resultaten PraktijkProef Amsterdam in-car

Samenvatting Paper: In 2015 heeft de PraktijkProef Amsterdam in-car plaatsgevonden. Hoofddoel van de proef was om te onderzoeken in hoeverre met in-car informatiediensten aan weggebruikers een reductie in vertragingen meer betrouwbare reistijden worden gerealiseerd. De paper beschrijft de opzet en resultaten van de in-car proef, uitgevoerd door het Amsterdam onderweg Consortium, met een in-car dienst die reis- enroute advies biedt in het voertuig. Amsterdam onderweg ontwikkelde hiervoor twee smartphone apps: Superroute voor regulier verkeer en Super P-route voor evenementenverkeer.

Praktijktafels | Nieuwe inzichten en innovaties

Sponsors van het Nationaal verkeerskundecongres 2016 nodigen u uit om aan een Praktijktafel te praten over nieuwe inzichten en innovaties. Aan tafel komen de gesprekken, vragen en antwoorden los. Kies op 3 november uit meer dan 10 Praktijktafels. De sessies zijn van 14.05 tot 14.40 uur.    Overzicht Praktijktafels

Praktijktafel | Verkeersproblemen in de stad? Ff checken!

Wilt u op een snelle en efficiënte manier inzicht krijgen in de doorstroming in uw stadscentrum of de effecten van een verkeersmaatregel? Door het gebruik van Floating Car Data is dit zeer nauwkeurig en betrouwbaar inzichtelijk te maken. Hierin werkt XTNT samen met Simacan; XTNT zorgt voor het proces en de analyse en Simacan verzorgt de data en techniek.

VOLG HET NIEUWS

SPONSORS 2017

Afbeelding 


 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

VOLG HET CONGRES