Nieuws | Blijf op de hoogte

NHL-scriptie ‘Vak het gedrag’ wint de Nationale VerkeerskundePrijs 2015

Uit drie genomineerde scripties van 13 ingezonden scripties koos de jury van de Nationale VerkeerskundePrijs dit jaar de scriptie van Hendrik Jellema als de beste hbo-scriptie over de periode 2014-2015. De twee genomineerde scripties die net buiten de prijs vielen waren van Henk Lenting, ook van de NHL en van het duo Rick Scholte van Mast en Emiel Jansen van Hogeschool Windesheim. De jury voor de Nationale VerkeerskundePrijs bestond dit jaar naast de vaste juryleden: Wim van Tilburg en Marleen Hovens, CROW en Ton Hendriks, ANWB, uit Alex van Loon van Rijkswaterstaat en VIO, Jan Nederveen van de gemeente Delft en Will Clerx van de gemeente Rotterdam. De Nationale VerkeerskundePrijs wordt traditioneel uitgereikt op het Nationaal verkeerskundecongres.

Genomineerde scripties Nationale VerkeerskundePrijs 2015

Op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 wordt de tweejaarlijkse Nationale VerkeerskundePrijs 2015 uitgereikt aan de student(en) met de best beoordeelde HBO-scriptie. Deelnemers zijn de studenten van de HBO-opleidingen: NHTV, NHL, Windesheim Zwolle, Hogeschool Diepenbeek (be) en de NOVI Verkeersacademie. De volgende drie scripties zijn genomineerd (willekeurige volgorde):

Babbelbox ‘Welke keuze durft u (niet) te maken?’

Met een echte babbelbox gedenkt Studio Bereikbaar de laatste Man-bijt-hond-aflevering. In de babbelbox kan iedereen voor de camera zijn eigen keuze maken en toelichten. Binnen of buiten het vak.  Een oproep, briljant idee, mening, professionele overtuiging of persoonlijke ontboezeming; alles is welkom! Deel uw moment tijdens deze sessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015.

Samen naar een veilige woon- en schoolomgeving

Participatie en betrokkenheid zijn sleutelwoorden wanneer het gaat om de aanpak van verkeersveiligheid in woonwijken en schoolomgevingen. De gemeente, schooldirecteuren, buurtbewoners, ouders en ook schoolkinderen hebben allemaal ideeën over een veilige leefomgeving.  Hoe bereik je betrokkenen? Hoe zorg je voor een betrokkenheid bij het meedenken over knelpunten, oplossingen en concrete maatregelen? Antwoord op deze (en andere vragen) krijgt u tijdens deze  Praktijktafel op het Nationaal verkeerskundecongres 2015. 

Het GVVP, samenhang en samenwerking

Nieuw verkeersbeleid in het Gemeentelijke Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) vraagt naast inhoudelijke kennis om een goede samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen, beleidsterreinen en belanghebbenden.  Hoe veranker je verkeersbeleid? Hoe draag je zorg voor samenhang met andere beleidsvelden en beleidsnota's? Dit zijn slechts enkele vragen die tijdens deze Praktijktafelsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 aan bod komen. Denkt u mee over de antwoorden?

Ontzorgen voor morgen

De relatie publiek versus privaat verandert: van opdrachtnemer en opdrachtgever naar partner en ‘samen’. Van levering naar prestatie, van techniek naar oplossing, van product naar dienst. In deze Praktijktafelsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 wordt u meegenomen in deze  veranderende wereld.  Ook wordt u bijgepraat over een actuele casus bij de gemeente Haarlem.

Kleur als hulpmiddel in onze samenleving

Kleur speelt in ons leven een belangrijke rol. We zijn ons vaak niet eens bewust van kleuren, maar ze zijn er wel degelijk en hebben veel invloed. Invloed op onze gemoedstoestand, op veiligheid, maar ook op duurzaamheid. Maar hoe gaan we in de leefomgeving en infrastructuur om met de eigenschap kleur?

Het fietspad van de toekomst: innoveert u mee?

Wie worden de fietspadgebruikers van toekomst? Niet alleen demografisch gezien, maar ook in soort vervoersmiddel (e-bikes, 3- en 4-wielers, traditionele fiets). Hoe communiceren we met deze gebruikers? En hoe waarborgen we de veiligheid van fietspadgebruikers? Worden bijvoorbeeld fietspaden dynamisch, reflecterend, anticiperend, zelfdenkend of voorzien van lijnbelichting? U hoort het aan deze Praktijktafel op het Nationaal verkeerskundecongres 2015.

Invloed van Adaptive Cruise Control op het verkeer

Hoe werkt Adaptive Cruise Control (ACC) in de praktijk? In een veldtest en een enquête is gezocht naar de invloed op bestuurder, doorstroming en veiligheid. Neem dan deel aan deze Praktijktafelsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015.

Pre competitieve PPS in het ITS domein: lessons learned en aanbevelingen

In Nederland is op verschillende plekken ervaring opgedaan met pre competitief publiek-privaat samenwerken in ITS-initiatieven. De lessons learned uit een selectie van initiatieven zijn verzameld en vertaald in aanbevelingen. Tijdens deze Praktijktafelsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 hoort u de belangrijkste aanbevelingen en gaan de tafelsprekers het gesprek met u aan.

VOLG HET NIEUWS

 

 @NVC2017

 

 #NVC2017

 

 Nationaal verkeerskundecongres

 

 

 

SPONSORS 2017

Afbeelding 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

 

 @NVC2017

 

 #NVC2017

 

 Nationaal verkeerskundecongres