20 papers geselecteerd voor presentatie op het NVC 2017

Op  donderdag 14 september heeft de Begeleidingscommissie voor de papers op het Nationaal verkeerskundecongres zich gebogen over ruim zo’n 50 ingezonden bijdragen. Net als voorgaande jaren zijn er vanuit lokale-, provinciale- en rijksoverheden, adviesbureaus, kennisinstituten en andere onderdelen van de mobiliteitssector kennis- en ervaringspapers ingediend, evenals een aantal discussiepapers.

 

Uit de ingezonden bijdragen zijn 20 papers geselecteerd voor een presentatie op het congres. Hiervan zijn er liefst 17 van een dermate onbetwist hoog niveau dat ze door de juryleden unaniem goedgekeurd werden. 

Vier thema's

De Begeleidingscommissie heeft de 20 geselecteerde kennis- en discussiepapers ingedeeld naar vier thema's die een goede indicatie geven van de actualiteiten van vandaag:

•          De rol van de verkeerskundige

•          De stad

•          Gedrag

•          ITS

 

U kiest 5 sessies

Naast het plenaire ochtend programma zijn er op het NVC-congres in de middag 5 parallelrondes van elk 30 minuten geprogrammeerd. Elk van de vier paper-thema's heeft een ‘eigen zaal'. Zo kunt u desgewenst 5 sessies van één thema volgen. Uiteraard kunt u tussentijds ook wisselen en een andere paper- of verdiepingssessie bijwonen.

 

Papers op de site

Nadat alle paper-indieners zijn geïnformeerd worden alle papers gepubliceerd en de presentatiepapers geprogrammeerd op de website. Houdt daarvoor de website www.nationaalverkeerskundecongres.nl in de gaten.

 

Afbeelding

 

De Begeleidingscommissie voor de Paperselectie in 2017:
Van Links naar rechts: ‘

Erik de Kievit, gemeente Amsterdam / Martin van Maarseveen, Universiteit Twente / ITC (voorzitter) / Frans Heijnis, CROW (secretaris) / Aad de Winter, Rijkswaterstaat / WVL / Cécile Cluitmans, Arcadis / Cor van der Klaauw, provincie Groningen / Bart Brenninkmeijer, NS / Will Clerx, gemeente Rotterdam / Ineke Spapé, NHTV / SOAB / Gijs van der Kolk, gemeente Zwolle.

Niet op de foto: Govert Schermers, SWOV /  Ton Hendriks, ANWB