5 papers over ‘gedrag’

Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres (NVC), op 1 en 2 november in Zwolle, worden veertig papers gepresenteerd en/of gepubliceerd. Hieronder een samenvatting van vijf gepubliceerde papers die gaan over gedrag. U kunt de paper downloaden, door op te titel te klikken.

Afleiding in het verkeer: kan Smart Mobility er nog bij? 
Auteurs: Ilse Harms (Connecting Mobility) en Matthijs Dicke (Goudappel Coffeng)

Smart Mobility-diensten vragen aandacht en daardoor staat verkeersveilig gebruik ervan onder druk. Een lastige paradox. Actie is nodig om verkeersveiligheid te waarborgen. Op basis van literatuuronderzoek worden in dit onderzoek aanbevelingen over gewenst gedrag van de verkeersdeelnemer gegeven. Als diensten het gewenste gedrag ondersteunen leidt dit tot een verkeersveilige introductie van Smart Mobility.

 

Aanpak Verkeersonveiligheid, smartphonegebruik onder jonge fietsers 
Auteurs: Job Nauta (Nationale Politie)

Voor zijn bachelor-opleiding politiekundige heeft Nauta voor het vak verkeersveiligheid een plan van aanpak gemaakt over een relevant en actueel verkeersveiligheidsvraagstuk. Daarbij verdiepte hij zich in een verklaring en mogelijke oplossingen voor het probleemafleiding door smartphonegebruik onder jonge fietsers. De aanleiding van het onderzoek was het ongeluk van de 13-jarige Tommy-Boy Kulkens, die overleed tijdens een verkeersongeval. 

 

Het effect van educatie op mobiel telefoongebruik bij fietsende scholieren
Auteur: Tessa Witteveen (Stichting Bevordering Verkeerseducatie)

In dit onderzoek zijn zo’n 350 scholieren driemaal geobserveerd tijdens het fietsen. Hierbij zijn significante verschillen gevonden tussen de percentages leerlingen die geen gebruik maakten van afleidende apparatuur op de fiets tussen het eerste observatiemoment in vergelijking tot het tweede en derde observatiemoment. Bij de discussie op het NVC wordt gevraagd naar suggesties voor meer observationeel onderzoek bij overige verkeerseducatieve projecten.

 

Smartphonegebruik in de auto: de sociale norm 
Auteurs: Kevin Liebrecht, Robin Maatjes (Windesheim Zwolle) en Dennis Aarts (ANWB)

Voor meer verkeersveiligheid moet smartphonegebruik in de auto geminimaliseerd worden. Als we weten wat de huidige norm rond smartphonegebruik in de auto is, kunnen we de stappen bepalen om deze norm aan te scherpen. In dit onderzoek is de sociale norm onderzocht door 747 mensen te enquêteren. Daarnaast is onderzoek gedaan naar de handvatten om de norm te veranderen.

 

Jongeren en de smartphone op de fiets; Werkt gedragsbeïnvloeding?

Auteurs: Thijs Homan, Patrick Kalders, Jos Vrieling, Janne Hofstee en Tim Wools (Arcadis Nederland) in samenwerking met Maarten Ederveen (MinIenM)

Toenemend smartphonegebruik onder fietsende jongeren zorgt voor gevaarlijke situaties. In dit onderzoek worden acht interventies onder de loep genomen, gericht op verantwoord smartphonegebruik door jongeren op de fiets. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit en effectiviteit. Het onderzoek toont aan dat de kwaliteit van de opzet van de verschillende interventies hoog is en veel verschillende beïnvloedingsprincipes in de interventies worden gebruikt.