Genomineerd: de juiste bewegwijzering bij ontvlechtingen

De paper ‘ Verkeerskundige overwegingen bij ontvlechtingen op autosnelwegen en weggebruikers wegwijs maken’ van Alex van Loon en René Walhout, Rijkswaterstaat en Benjamin van der Velden, NHTV, is de derde genomineerde paper voor de titel  ‘Beste Bijdrage’ aan het Nationaal verkeerskundecongres.

Om het doorgaande verkeer op de snelwegen te vrijwaren van turbulentie door wevend en in- en uitvoegend verkeer, zijn de rijbanen op een aantal locaties ontvlochten. Hierdoor ontstaat een stelsel van hoofd- en parallelrijbanen.

 

Succes: doorstroming en veiligheid

Op verscheidene plekken in het land zijn dergelijke stelsels aangelegd, zoals bij de A2 en A12 bij Utrecht, de A2 bij ’s-Hertogenbosch, Randweg Eindhoven en recentelijk de A4 bij Leiden en A15 bij Rotterdam. Gezien de positieve ervaringen ten aanzien van de doorstroming en veiligheid wordt dit principe van ontvlechting bij nog meer nieuwe wegenprojecten toegepast zoals de A6 (SAA) en de Ring Utrecht.

 

Keerzijde: weggebruiker moet op tijd kiezen

De keerzijde van het toepassen van ontvlechting is dat de weggebruikers ruim van tevoren de parallelbaan moeten kiezen om bij de juiste afrit uit te komen. Dit vraagt om een aangepast systeem van bewegwijzering.

 

Juiste bewegwijzering bij ontvlechtingen

De eerste ervaringen na de opening van de Randweg Eindhoven gaven aan dat vele weggebruikers verkeerd reden, mede dankzij de niet up-to-date routenavigatiesystemen en de omissies in de bewegwijzering die inmiddels redelijk zijn ondervangen. De vraag is of de problemen met de bewegwijzering en daarmee de verzwaarde rijtaakbelasting voor de weggebruiker voldoende zijn meegenomen in de afwegingen bij de ontvlechtingen.

 

Afstudeerscriptie
In het kader van een afstudeeronderzoek van de NHTV heeft Rijkswaterstaat gevraagd de verkeerskundige overwegingen voor ontvlechtingen te evalueren en oplossingen te bedenken voor een standaard bewegwijzeringsprincipe bij ontvlechtingen. In deze studie wordt eerst een toelichting gegeven op toepassingen van ontvlechtingen inclusief buitenlandse voorbeelden, waarna de verkeerskundige overwegingen worden geanalyseerd. In het laatste onderdeel wordt specifiek ingegaan op de bewegwijzering bij ontvlechtingen.

VIO Afstudeerprijs Infra Ontwerp

Deze studie won op 24 september de eerste VIO Afstudeerprijs Infra Ontwerp 2015. De Vereniging Infra Ontwerp (VIO) wil met deze prijs de aandacht vestigen op het verbeteren van het curriculum op hogescholen en universiteiten en het vakgebied wegontwerp aantrekkelijker en toegankelijker maken voor jongeren en studenten in Nederland en Vlaanderen. Klik hier voor het bericht over de afstudeerprijs.

U kunt deze sessie of en sessie naar keuze volgen op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 op 5 november in de Buitensociëteit in Zwolle.

 

Programma-overzicht | Plenair programma | Sessies Papers | Inschrijven