Paneldiscussie over o.a. samenwerken, organiseren en data/ITS

Tijdens de paneldiscussie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 worden vijf belangrijke thema’s voor verkeers- en mobiliteitsprofessionals besproken. In de Kennis- en Trendsessies komen de thema's diepgaand aan bod. Dagvoorzitter Marc Maartens leidt de discussie in goede banen. De vijf thema's zijn:

     
  1. Samenwerken en organiseren
  2. Ov-transitie
  3. Verbinden mobiliteit met ruimtelijke ordening
  4. Data/ITS
  5. Beheer en onderhoud
   
De vijf panelleden brengen elk hun eigen expertise mee uit: wetenschap, praktijk, beleid, overheid en bedrijfsleven. Het panel bestaat uit de volgende leden:
   

      

Programma-overzicht | Plenair programma | Sessies Papers | Inschrijven