Paper | De capaciteit van fietsinfrastructuur bij verkeerslichten

Samenvatting Paper:

Met behulp van camera’s is onderzoek uitgevoerd naar de opstelcapaciteit en de afrijcapaciteit van fietspaden bij verkeerslichten. Aanleiding voor het onderzoek is de toename van het aantal locaties waarop zich in de spitsperiodes bij verkeerslichten capaciteitsproblemen op fietspaden voordoen. Het uitgevoerde onderzoek geeft inzicht in de opstelcapaciteit die fietsers nodig hebben als zij wachten voor het rode licht en geeft een prachtig beeld van het vertrekproces van fietsers wanneer het licht naar groen gaat.

Op basis van de beschikbare data zijn, naast de opstelcapaciteit, ook de afrijcapaciteit en het optrekverlies bij verschillende fietspadbreedtes bepaald. De gevonden kentallen zijn verwerkt in een gebruiksvriendelijke Rekentool die (verkeerslichten)ontwerpers kunnen gebruiken bij het maken van een fietsvriendelijk kruispuntontwerp.

Presentatie en publicatie

Op het congres presenteren de auteurs Hans Godefrooij (DTV Consultants), Hanneke Welten (DTV Consultants) en Robert Hulshof (CROW-Fietsberaad) het onderzoek en gaan met de deelnemers in gesprek.

Download de paper.

Trefwoorden

fietspaden, verkeerslichten, opstelcapaciteit, afrijcapaciteit, richtlijnen