Paper | Markering en Rijtaakondersteunende Systemen: een verkenning naar het functioneren van Lane Assist

Samenvatting Paper:

Lane Assist helpt de bestuurder in de rijstrook te blijven. Het is bedoeld om de verkeersveiligheid te verhogen. Volgens gebruikers werken de systemen echter niet altijd optimaal. Het goed functioneren van de systemen is afhankelijk van goed gebruik, hard- en software in het voertuig en kwaliteit van de infrastructuur. In deze studie wordt onderzocht welke factoren invloed hebben op het functioneren van Lane Assist, en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden.

Met een enquête zijn gebruikerservaringen verzameld. Vervolgens is in een praktijktest getest welke omstandigheden invloed hebben op leesbaarheid van markering voor Lane Assist. We noemen drie belangrijke constateringen:

 

  • De koper en verkoper: de koper moet bij de aanschaf van een auto met Lane Assit gedegen worden voorgelicht. Bestuurders moeten weten hoe zij Lane Assist gebruiken en wat de risico’s van Lane Assist zijn. Hier ligt vooral een taak voor de verkoper, maar ook voor de koper.
  • De wegbeheerder: uit de praktijktest blijkt dat contrast tussen asfalt en markering belangrijk is. De wegbeheerder dient hier extra aandacht aan te besteden. Als dit contrast vermindert door vuil, schaduwwerking door bomen, water op de weg met reflectie door de zon of wegverlichting, presteert het systeem beduidend minder goed.
  • De systeemontwikkelaars en auto-industrie: de systemen zijn nog niet allemaal in staat om altijd alle markering te herkennen. Hier wordt al progressie geboekt, maar verdere ontwikkeling is gewenst.

Presentatie en publicatie

Op het congres gaan de auteurs Evert Klem en Mark Gorter van Royal HaskoningDHV in een Kennissessie in op de factoren van Lane Assist en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden.

Download de paper.

Trefwoorden

Lane Assist Systems, Lane Departure Warning, Lane Keeping Systems, Rijtaakondersteunende Systemen, Markering.

 

Welkom op het NVC 2016Programmaoverzicht | Inschrijven congres