Praktijktafel | De kruispuntdetective

De beperkte ongevalsregistratie maakt analyse op kruispuntniveau lastig. Dit bracht ons op het idee om het andersom te doen en een compleet andere insteek uit te proberen: niet op zoek naar alle ongevallen om die vervol­gens te selecteren en te analyseren, maar gericht op zoek naar de data bij het probleem. 

Op zoek naar de gegevens die we echt nodig hebben om een aandachtslocatie diepgaand te onderzoeken. Dat doet de kruispuntdetective. Door gericht te zoeken, te vragen en inzet van verschillende media gaan we op zoek naar ongevalsgegevens en achterliggende oorzaken. De pilot in Rijssen leverde verrassend veel bruikbare resultaten op. We lichten graag toe hoe we de ongevalsgegevens achterhaalden.

14.05-14.40 | Goudappel Coffeng | Tafelsprekers: Rico Andriesse en Harrie Groot.

Praktijktafels

Sponsors van het congres nodigen u uit om aan een Praktijktafel te praten over nieuwe inzichten en innovaties. Aan tafel komen de gesprekken, vragen en antwoorden los.

Overzicht Praktijktafels | Programma | Inschrijven