Praktijktafel | Next generation traffic management

Big data biedt fantastische kansen voor verkeersmanagement. Door fusie van meerdere realtime databronnen en koppeling van gegevens is het mogelijk een compleet en gedetailleerd verkeersbeeld op voertuigniveau te krijgen. En dat is precies wat Smart Traffic doet. 

Smart Traffic maakt daarbij gebruik van gegevens uit sensoren in de weg. Door inzet van slimme technieken is het vervolgens mogelijk gedetailleerde informatie af te leiden over de actuele verkeerssituatie. Informatie die wegbeheerders heel goed kunnen gebruiken om verkeersstromen soepel te laten verlopen. Bas van der Bijl van SWECO laat in een presentatie zien hoe wegbeheerders met behulp van Smart Traffic optimaal gebruik kunnen maken van big data.

14.05-14.40 | SWECO | Tafelspreker: Bas van der Bijl.

Praktijktafels

Sponsors van het congres nodigen u uit om aan een Praktijktafel te praten over nieuwe inzichten en innovaties. Aan tafel komen de gesprekken, vragen en antwoorden los.

Overzicht Praktijktafels | Programma | Inschrijven