Praktijktafel | Verkeersonderzoek anno 2016

Verkeer en vervoersvraagstukken vraagt anno 2016 een gewijzigde aanpak van verkeersonderzoek. Het traditionele verkeersonderzoek bevat nog steeds een goed bruikbare basis, maar of dit de meest effectieve manier is om inzicht in de verkeers en -vervoersvraagstukken te verkrijgen is de vraag. 

Er wordt in toenemende mate snelheid vereist in zowel het verzamelen van de data als in de verwerking en analyse. Het maakt hierbij niet uit of het gaat om onderzoek naar verkeersveiligheid, parkeren of verkeersbewegingen. Bureau de Groot Volker neemt u graag mee in de hedendaagse verkeersonderzoekstechnieken.  

14.05-14.40 | Bureau de Groot Volker | Tafelsprekers: Robbert Volker, Arnold de Groot. 

Praktijktafels

Sponsors van het congres nodigen u uit om aan een Praktijktafel te praten over nieuwe inzichten en innovaties. Aan tafel komen de gesprekken, vragen en antwoorden los.

Overzicht Praktijktafels | Programma | Inschrijven