Talent | Presentaties genomineerden Cuperusprijs 2016

De Cuperusprijs is de prijs voor het beste afstudeerwerk aan een Nederlandse universiteit in de verkeerskunde en vervoerstechniek. Op 27 september zijn voor deze prijs twee nominaties bekend gemaakt. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats op 2 november tijdens het diner van het Nationaal verkeerskundecongres 2016 (NVC Diner 2016). Op de congresdag van 3 november presenteren beide genomineerden de scripties en is er ruimte voor vragen en discussie. 

De genomineerden zijn:


Eerbetoon aan Cuperus

Prof. ir. J.L.A. Cuperus (1896 - 1975) was een ingenieur die gedurende zijn hele loopbaan onderwijs een warm hart toedroeg. Hij sloot zijn lange loopbaan bij de Nederlandse Spoorwegen af in 1960 als directeur van het Spoorwegbouwbedrijf. De afdeling Verkeer en Vervoer van het KIVI eert hem met deze scriptieprijs die zij in samenwerking met CROW, DHV en ProRail eens per twee jaar uitreikt. Lees verder over de Cuperusprijs.