Winnaar Beste Bijdrage: Thijs Homan, Arcadis

Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres ontving Thijs Homan (Arcadis) de Prijs voor de Beste Bijdrage uit handen van de voorzitter van de Begeleidingscommissie, Martin van Maarseveen (Universiteit Twente / ITC). Homans' paper ‘Jongeren en de smartphone op de fiets: werkt gedragsbeïnvloeding?’, geschreven met collega's van Arcadis en in samenwerking met het ministerie van IenW, werd verkozen als Beste Bijdrage.

De andere genomineerden waren Max van Kelegom (Verkeer-Zien) en Hans Stevens(de Verkeersonderneming). De winnende en genomineerde papers vindt u hieronder met een korte samenvatting:

 

Jongeren en de smartphone op de fiets; Werkt gedragsbeïnvloeding?
Auteurs: Thijs Homan (Arcadis Nederland) met Patrick Kalders, Jos Vrieling, Janne Hofstee en Tim Wools (Arcadis Nederland) in samenwerking met Maarten Ederveen (Min IenW)
Toenemend smartphonegebruik onder fietsende jongeren zorgt voor gevaarlijke situaties. In dit onderzoek worden acht interventies onder de loep genomen, gericht op verantwoord smartphonegebruik door jongeren op de fiets. Daarbij wordt gekeken naar de kwaliteit en effectiviteit. Het onderzoek toont aan dat de kwaliteit van de opzet van de verschillende interventies hoog is en veel verschillende beïnvloedingsprincipes in de interventies worden gebruikt.

 

Twijfels aan de grondslagen van Duurzaam Veilig 
Auteurs: Max van Kelegom, Ruurd Groot en Mieke Groot (Verkeer-Zien)

Verkeer-Zien concludeert na vijf jaar onderzoek dat het tijd is om na te gaan of we met Duurzaam Veilig wel duurzaam op de goede weg zijn.  
De auteurs illustreren deze conclusie in vier hoofdstukken aan de hand van vier deelonderwerpen: de keuze voor het stelsel ging voorbij aan de in wezen complexe materie; snelheidsgedrag laat zich door een formeel inrichtingsstelsel niet zomaar beïnvloeden; omgevingselementen tot obstakels verklaren is een ongewenste ingreep en herkennend visueel waarnemen is ingewikkelder dan men aannam.

 

Als je mensen centraal zet, gaat het om hun geluk 
Auteur: Hans Stevens (De Verkeersonderneming)

Doorgaans wordt enkel de economische kant van mobiliteit belicht. Daardoor heeft vijf tot tien procent van de bevolking nauwelijks toegang tot onder meer werk, zorg, onderwijs, sport, recreatie én hun sociale netwerk. Door de mens centraal te stellen in mobiliteitsbeleid, worden culturele én sociale mobiliteit ook belangrijk. De Mobiliteitsgeluk-Index geeft inzicht of en hoe geluk wordt ervaren en waar interventies nodig zijn.