Nieuws | Blijf op de hoogte

Praktijktafel | Verkeersveiligheid in beeld met Virtual Reality

Bestaande en nieuwe verkeerssituaties levensecht beleven vanuit het werkelijke perspectief van weggebruikers? Met behulp van de Virtual Reality(VR)-visualisaties en animaties van Advin kan je door een aangepast of nieuw verkeersontwerp heen lopen, fietsen of rijden. Zo wordt op voorhand de nieuwe situatie letterlijk in beeld gebracht en de invloed op verkeersveiligheid getoetst.

Talent | Presentaties genomineerden Cuperusprijs 2016

De Cuperusprijs is de prijs voor het beste afstudeerwerk aan een Nederlandse universiteit in de verkeerskunde en vervoerstechniek. Op 27 september zijn voor deze prijs twee nominaties bekend gemaakt. De bekendmaking van de winnaar vindt plaats op 2 november tijdens het diner van het Nationaal verkeerskundecongres 2016 (NVC Diner 2016). Op de congresdag van 3 november presenteren beide genomineerden de scripties en is er ruimte voor vragen en discussie.  De genomineerden zijn:

Praktijktafel | Rijtaakondersteunende systemen en Veiligheid, whats up?

Veel verschillende systemen zijn op de markt om de bestuurder te helpen bij het uitvoeren van zijn rijtaak in de auto. Over deze rijtaakondersteunende systemen bestaan er nog heel wat vragen op het gebied van de verkeersveiligheid. Daarom heeft Royal HaskoningDHV meegewerkt aan een door Aon georganiseerde Platoontest met semi-zelfrijdende personenwagens in maart 2016 in Nederland, en in september 2016 in België.

Praktijktafel | Toekomstvisie opgesteld door burgers

Participatie is niet meer weg te denken als het gaat om projecten en concrete maatregelen. Nieuw is dat ook een visie door burgers opgesteld wordt. In deze interactieve sessie gaan we in op ervaringen en dilemma’s. Hiermee helpen we iedereen die ook met participatie bij visievorming aan de slag gaat. 14.05-14.40 | Studio Bereikbaar | Tafelspreker: Manus Barten.

Talent | Kennisdelen, hoe doe je dat als (jonge) professional?

Hoe komt samenwerking tot stand tussen jongeren die bruisen van de ideeën en oudere collega’s met veel kennis en ervaring? Insteek van deze bijeenkomst is discussiëren, leren en brainstormen over hoe je balans kunt creëren tussen kennis overdragen en de ruimte behouden voor inbreng van (nieuwe) ideeën.

Trend | Aan de slag met Smart Mobility

Hoe pak je als overheid Smart Mobility aan? Wanneer stap je in? Sluit Smart Mobility aan bij de gestelde beleidsdoelstellingen en wat levert het op voor de regio? Hoe kun je samenwerken met private partijen en wat betekent deze ontwikkeling voor medewerkers?

Paper | Friese pilot SEH-registratie verkeersongevallen

Inhoud sessie: Vanaf april 2015 tot en met maart 2016 heeft het MCL via het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL informatie over hot spots, hot times en toedrachten van ongeveer 1.100 verkeersongevallen geregistreerd waarvan de slachtoffers zijn behandeld op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het MCL. Het ziekenhuis heeft deze gegevens geanonimiseerd verstrekt aan VeiligheidNL. Deze gegevens zijn geanalyseerd en de resultaten ervan zijn gerapporteerd aan het ROF.

Talent | Mini Werkatelier stedelijke mobiliteit

Steden worden steeds drukker. Meer bezoekers, meer werknemers, meer inwoners en meer toeristen. Hiermee groeit de stedelijke mobiliteit. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de openbare ruimte en de belevingswaarde meer dan ooit van belang. Hoe brengen steden een nieuwe balans aan tussen bereikbaarheid en aantrekkelijkheid? Welke keuzen zijn nodig en hoe kan de verkeerskundige daar een optimale bijdrage aan leveren?

Trend | Zelfrijdende auto: introductie en impact

De ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende voertuigen lijken niet stil te staan en de ambitie van onze minister is torenhoog. In het afgelopen jaar is gebleken dat het zelfrijdende voertuig ook nog enkele duivelse trekjes vertoond. Halen we met dergelijke voertuigen niet een Paard van Troje binnen?

Talent | Mobiliteit plannen voor een onzekere toekomst, Hoe doe je dat?

Deze workshop gaat in op ‘plannen maken voor een onzekere toekomst’. Wat komt daar bij kijken? En wat verandert er eigenlijk allemaal? Waar moet je alert op zijn? Welke mensen heb je nodig voor flexibel, of adaptief beleid? En verandert er ook iets in de relatie rijk-decentrale overheden?

VOLG HET NIEUWS

 

 @NVC_2018

 

 #NVC2018

 

 Nationaal verkeerskundecongres

 

 

 

SPONSORS 2017

Afbeelding 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

 

 @NVC2018

 

 #NVC2018

 

 Nationaal verkeerskundecongres