Nieuws | Blijf op de hoogte

Paper | Friese pilot SEH-registratie verkeersongevallen

Inhoud sessie: Vanaf april 2015 tot en met maart 2016 heeft het MCL via het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL informatie over hot spots, hot times en toedrachten van ongeveer 1.100 verkeersongevallen geregistreerd waarvan de slachtoffers zijn behandeld op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het MCL. Het ziekenhuis heeft deze gegevens geanonimiseerd verstrekt aan VeiligheidNL. Deze gegevens zijn geanalyseerd en de resultaten ervan zijn gerapporteerd aan het ROF.

Talent | Mini Werkatelier stedelijke mobiliteit

Steden worden steeds drukker. Meer bezoekers, meer werknemers, meer inwoners en meer toeristen. Hiermee groeit de stedelijke mobiliteit. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de openbare ruimte en de belevingswaarde meer dan ooit van belang. Hoe brengen steden een nieuwe balans aan tussen bereikbaarheid en aantrekkelijkheid? Welke keuzen zijn nodig en hoe kan de verkeerskundige daar een optimale bijdrage aan leveren?

Trend | Zelfrijdende auto: introductie en impact

De ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende voertuigen lijken niet stil te staan en de ambitie van onze minister is torenhoog. In het afgelopen jaar is gebleken dat het zelfrijdende voertuig ook nog enkele duivelse trekjes vertoond. Halen we met dergelijke voertuigen niet een Paard van Troje binnen?

Talent | Mobiliteit plannen voor een onzekere toekomst, Hoe doe je dat?

Deze workshop gaat in op ‘plannen maken voor een onzekere toekomst’. Wat komt daar bij kijken? En wat verandert er eigenlijk allemaal? Waar moet je alert op zijn? Welke mensen heb je nodig voor flexibel, of adaptief beleid? En verandert er ook iets in de relatie rijk-decentrale overheden?

Trend | Big Data, ook voor u!

In deze workshop krijgt u in vier inleidende pitches te zien hoe big data al kan worden gebruikt en wat ermee kan worden gedaan. U krijgt voorbeelden van Ede, Amsterdam/Rotterdam en het Rijk. En u kunt zien hoe u met de Mobiliteitsscan meer kunt halen uit deze data.

Trend | Inrichting van plattelandswegen: een uitdaging

Plattelandswegen zijn vaak (te) smal en moeten een grote diversiteit aan verkeer afwikkelen. In deze sessie leggen drie wegbeheerders deze problematiek én mogelijke oplossingsrichtingen aan u voor, om daarna met u hierover in gesprek te gaan. Verwacht niet ‘de oplossing’ van ‘het probleem’, maar wel veel inspiratie door discussie en kennisdeling met vakgenoten.

Praktijktafel | Verkeersproblemen in de stad? Ff checken!

Wilt u op een snelle en efficiënte manier inzicht krijgen in de doorstroming in uw stadscentrum of de effecten van een verkeersmaatregel? Door het gebruik van Floating Car Data is dit zeer nauwkeurig en betrouwbaar inzichtelijk te maken. Hierin werkt XTNT samen met Simacan; XTNT zorgt voor het proces en de analyse en Simacan verzorgt de data en techniek.

Keynote | Maarten van Rossem over infra en democratie

In de week van de presidentsverkiezing in Amerika sluit Maarten van Rossem op 3 november het Nationaal verkeerskundecongres 2016 af. Vaak gebruikt hij de (bedenkelijke) staat van de verke ersinfrastructuur in Amerika als metafoor voor het land en democratisch bestel. Nu Nederland voor de grootste vervangingsopgave ooit staat trekt hij een parallel. Hij geeft zijn visie op onze maatschappij, het bestuur en de r ol van overheid en de burger. 

Programma | Overzicht van Trendsessies

Naast het plenaire programma van het Nationaal verkeerskundecongres 2016 bestaat het congres uit een 360-graden programma voor verkeers- en mobiliteitsprofessionals. Alle kennis voor de praktijk komt aan bod. Zo zijn er Kennissessies met paperpresentaties (praktijkcases, onderzoek, vakkennis), Trendsessies (actuele onderwerpen) en Talentsessies (vergroten competenties en vaardigheden).

Dagvoorzitters: Ineke Spapé en Ruben Loendersloot

De dagvoorzitters van het Nationaal verkeerskundecongres 2016 zijn Ineke Spapé en Ruben Loendersloot. Beiden zijn ervaren verkeers- en mobiliteitsprofessionals, door de wol geverfde debatleiders, en collega's met een hart voor het 'vak'. Samen met u gaan ze op zoek naar verbinding en samenwerking. Tijdens deze expeditie ontstaan verrassende ontmoetingen, nieuwe inzichten voor het dagelijks werk en komt er ruimte voor nieuwe kansen en mogelijkheden.

VOLG HET NIEUWS

 

 @NVC_2018

 

 #NVC2018

 

 Nationaal verkeerskundecongres

 

 

 

SPONSORS 2017

Afbeelding 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

 

 @NVC2018

 

 #NVC2018

 

 Nationaal verkeerskundecongres