Nieuws | Blijf op de hoogte

Paper | Friese pilot SEH-registratie verkeersongevallen

Inhoud sessie: Vanaf april 2015 tot en met maart 2016 heeft het MCL via het Letsel Informatie Systeem van VeiligheidNL informatie over hot spots, hot times en toedrachten van ongeveer 1.100 verkeersongevallen geregistreerd waarvan de slachtoffers zijn behandeld op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het MCL. Het ziekenhuis heeft deze gegevens geanonimiseerd verstrekt aan VeiligheidNL. Deze gegevens zijn geanalyseerd en de resultaten ervan zijn gerapporteerd aan het ROF.

Talent | Mini Werkatelier stedelijke mobiliteit

Steden worden steeds drukker. Meer bezoekers, meer werknemers, meer inwoners en meer toeristen. Hiermee groeit de stedelijke mobiliteit. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de openbare ruimte en de belevingswaarde meer dan ooit van belang. Hoe brengen steden een nieuwe balans aan tussen bereikbaarheid en aantrekkelijkheid? Welke keuzen zijn nodig en hoe kan de verkeerskundige daar een optimale bijdrage aan leveren?

Trend | Zelfrijdende auto: introductie en impact

De ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende voertuigen lijken niet stil te staan en de ambitie van onze minister is torenhoog. In het afgelopen jaar is gebleken dat het zelfrijdende voertuig ook nog enkele duivelse trekjes vertoond. Halen we met dergelijke voertuigen niet een Paard van Troje binnen?

Talent | Mobiliteit plannen voor een onzekere toekomst, Hoe doe je dat?

Deze workshop gaat in op ‘plannen maken voor een onzekere toekomst’. Wat komt daar bij kijken? En wat verandert er eigenlijk allemaal? Waar moet je alert op zijn? Welke mensen heb je nodig voor flexibel, of adaptief beleid? En verandert er ook iets in de relatie rijk-decentrale overheden?

Trend | Big Data, ook voor u!

In deze workshop krijgt u in vier inleidende pitches te zien hoe big data al kan worden gebruikt en wat ermee kan worden gedaan. U krijgt voorbeelden van Ede, Amsterdam/Rotterdam en het Rijk. En u kunt zien hoe u met de Mobiliteitsscan meer kunt halen uit deze data.

Overzicht | Trend- & Talentsessies

Naast het plenaire programma van het Nationaal verkeerskundecongres 2016 bestaat het congres uit 360-graden kennis rondom het werk van mobiliteitsprofessionals. Zo zijn er Kennissessies met paperpresentaties, Trendsessies over actualiteiten en Talentsessies voor het vergroten van vaardigheden. Op deze pagina staat het overzicht van alle Trend- & Talentsessies.  

Trend | Inrichting van plattelandswegen: een uitdaging

Plattelandswegen zijn vaak (te) smal en moeten een grote diversiteit aan verkeer afwikkelen. In deze sessie leggen drie wegbeheerders deze problematiek én mogelijke oplossingsrichtingen aan u voor, om daarna met u hierover in gesprek te gaan. Verwacht niet ‘de oplossing’ van ‘het probleem’, maar wel veel inspiratie door discussie en kennisdeling met vakgenoten.

Overzicht Papers | Publicatie en presentatie

Hieronder treft u het overzicht aan van alle door de begeleidingscommissie van het Nationaal verkeerskundecongres 2016 positief beoordeelde papers. Naast publicatie in de congresbundel en via mediakanalen geven de auteurs op het congres van 3 november een presentatie over de inhoud en gaan met deelnemers in gesprek.

Overzicht papers | Publicatie en download

Hieronder staat het overzicht van de door de begeleidingscommissie van het congres positief beoordeelde papers. De papers zijn direct downloadbaar. Een samenvatting verschijnt in de NVC 2016 Congresbundel. Daarnaast wordt de kennis verspreidt via mediakanalen van NVC 2016, Verkeerskunde, Verkeer in Beeld, PARKEER 24 (Acquire Publishing) en CROW.

Paper | Maatschappelijke baten van Incident Management

Samenvatting Paper:  Binnen Incident Management (IM) richten alle hulpverleners zich door structurele samenwerking gezamenlijk op het versnellen van het vrijmaken van de weg na een ongeval of incident, uitgaande van een veilige werkplek en de juiste zorg voor eventuele slachtoffers. IM verkort de incidentduur en daarmee worden maatschappelijke kosten als gevolg van files door ongevallen en incidenten verminderd.

VOLG HET NIEUWS

 

 @NVC2017

 

 #NVC2017

 

 Nationaal verkeerskundecongres

 

 

 

SPONSORS 2017

Afbeelding 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

 

 @NVC2017

 

 #NVC2017

 

 Nationaal verkeerskundecongres