Nieuws | Blijf op de hoogte

Babbelbox ‘Welke keuze durft u (niet) te maken?’

Met een echte babbelbox gedenkt Studio Bereikbaar de laatste Man-bijt-hond-aflevering. In de babbelbox kan iedereen voor de camera zijn eigen keuze maken en toelichten. Binnen of buiten het vak.  Een oproep, briljant idee, mening, professionele overtuiging of persoonlijke ontboezeming; alles is welkom! Deel uw moment tijdens deze sessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015.

Samen naar een veilige woon- en schoolomgeving

Participatie en betrokkenheid zijn sleutelwoorden wanneer het gaat om de aanpak van verkeersveiligheid in woonwijken en schoolomgevingen. De gemeente, schooldirecteuren, buurtbewoners, ouders en ook schoolkinderen hebben allemaal ideeën over een veilige leefomgeving.  Hoe bereik je betrokkenen? Hoe zorg je voor een betrokkenheid bij het meedenken over knelpunten, oplossingen en concrete maatregelen? Antwoord op deze (en andere vragen) krijgt u tijdens deze  Praktijktafel op het Nationaal verkeerskundecongres 2015. 

Het GVVP, samenhang en samenwerking

Nieuw verkeersbeleid in het Gemeentelijke Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) vraagt naast inhoudelijke kennis om een goede samenwerking en afstemming tussen verschillende partijen, beleidsterreinen en belanghebbenden.  Hoe veranker je verkeersbeleid? Hoe draag je zorg voor samenhang met andere beleidsvelden en beleidsnota's? Dit zijn slechts enkele vragen die tijdens deze Praktijktafelsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 aan bod komen. Denkt u mee over de antwoorden?

Ontzorgen voor morgen

De relatie publiek versus privaat verandert: van opdrachtnemer en opdrachtgever naar partner en ‘samen’. Van levering naar prestatie, van techniek naar oplossing, van product naar dienst. In deze Praktijktafelsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 wordt u meegenomen in deze  veranderende wereld.  Ook wordt u bijgepraat over een actuele casus bij de gemeente Haarlem.

Kleur als hulpmiddel in onze samenleving

Kleur speelt in ons leven een belangrijke rol. We zijn ons vaak niet eens bewust van kleuren, maar ze zijn er wel degelijk en hebben veel invloed. Invloed op onze gemoedstoestand, op veiligheid, maar ook op duurzaamheid. Maar hoe gaan we in de leefomgeving en infrastructuur om met de eigenschap kleur?

Het fietspad van de toekomst: innoveert u mee?

Wie worden de fietspadgebruikers van toekomst? Niet alleen demografisch gezien, maar ook in soort vervoersmiddel (e-bikes, 3- en 4-wielers, traditionele fiets). Hoe communiceren we met deze gebruikers? En hoe waarborgen we de veiligheid van fietspadgebruikers? Worden bijvoorbeeld fietspaden dynamisch, reflecterend, anticiperend, zelfdenkend of voorzien van lijnbelichting? U hoort het aan deze Praktijktafel op het Nationaal verkeerskundecongres 2015.

Invloed van Adaptive Cruise Control op het verkeer

Hoe werkt Adaptive Cruise Control (ACC) in de praktijk? In een veldtest en een enquête is gezocht naar de invloed op bestuurder, doorstroming en veiligheid. Neem dan deel aan deze Praktijktafelsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015.

Pre competitieve PPS in het ITS domein: lessons learned en aanbevelingen

In Nederland is op verschillende plekken ervaring opgedaan met pre competitief publiek-privaat samenwerken in ITS-initiatieven. De lessons learned uit een selectie van initiatieven zijn verzameld en vertaald in aanbevelingen. Tijdens deze Praktijktafelsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 hoort u de belangrijkste aanbevelingen en gaan de tafelsprekers het gesprek met u aan.

Markt en overheid: een praktijkvoorbeeld

Deze Praktijktafel-sessie op het Nationaal verkeerskundecongres gaat over nieuwe samenwerkingsconstructies tussen overheden en marktpartijen. Overheden zullen niet langer componenten inkopen voor bijvoorbeeld verkeersmanagement, maar nemen integrale diensten af van marktpartijen. Incident Management Exchange (IMex) is hier een praktijkvoorbeeld van.

Praktijktafels | Nieuwe inzichten en innovaties

Partners en sponsoren van het Nationaal verkeerskundecongres 2015 nodigen u uit om aan een Praktijktafel te praten over nieuwe inzichten en innovaties. Aan tafel komen de gesprekken los. Kies op de congresdag van 5 november uit 10 Praktijktafels. De sessies zijn van 14.00 tot 14.30 uur. Loop op de congresdag langs, bekijk de tafel, maak uw keuze en vergroot uw kennis.

VOLG HET NIEUWS

 

 @NVC_2018

 

 #NVC2018

 

 Nationaal verkeerskundecongres

 

 

 

SPONSORS 2017

Afbeelding 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

 

 @NVC2018

 

 #NVC2018

 

 Nationaal verkeerskundecongres