Nieuws | Blijf op de hoogte

Genomineerd: discussie over evenementenverkeer

Evenementen: een feest voor de bezoekers maar een uitdaging voor de wegbeheerder. Aan de hand van drie praktijkervaringen met de Tour de France, Market Garden en Nuclear Security Summit, worden drie dilemma’s voor de wegbeheerder voorgelegd aan bezoekers van de NVC-workshop van Thijs Homan, Erik Verschoor, Gerco Huisman en Martijn Hoogenraad.

Genomineerd: mobiliteit kantelen

Mobiliteit kantelen: naar een nieuwe rol van de overheid en meer zelfredzaamheid van burgers in mobiliteit. Auteurs Syb Tjepkema van de gemeente Zwolle en Friso Metz van Advier presenteren op het Nationaalverkeerskundecongres op 5 november in een workshop van een uur hun genomineerde paper voor de titel ’Beste Bijdrage’.

Sprekers | Trendsessies

Hieronder treft u het overzicht aan van de negen Trendsessies op het NVC 2015. Trendsessies bevatten kennis rondom een actueel thema of competentie.   

Marc Maartens - Dagvoorzitter van het NVC 2015

Marc Maartens is de dagvoorzitter van het Nationaal verkeerskundecongres 2015. Hij heeft er ontzettend veel zin in: "E en hele dag verdiepen in het mooie vak! " Marc  staat bekend om zijn scherpe vragen en het omzetten van complexe materie in heldere taal. Dat gaat hij 5 november a.s. in Zwolle laten zien.

Blog: Marleen Hovens - Drie redenen te komen

De voorbereidingen voor het Nationaal verkeerskundecongres 2015 zijn in volle gang. Samen met collega’s van CROW, Acquire, Verkeerskunde en ANWB, ben ik hard aan het werk om een interessant programma neer te zetten. Daar gaat best veel tijd in zitten. Uiteraard wil je weten voor welke onderwerpen deelnemers op 5 november willen afreizen naar Zwolle. Vervolgens ga je op zoek naar inspirerende sprekers, inleiders en werkvormen. Maar... w at zijn nou redenen om te komen?

Landbouwverkeer

Landbouwverkeer en verkeersveiligheid staan van oudsher op gespannen voet met elkaar. Hero Dijkema (Cumela Nederland) praat u bij over drie belangrijke ontwikkelingen rond landbouwverkeer: het T-rijbewijs (per 1 juli 2015 van kracht), de invoering van een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen en de snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen (van 25 naar 40 km/h). Wat betekent deze verhoging voor  wegbeheerders? Wat zijn voor- en nadelen en welke kansen zijn er?

DV2020: Duurzaam Veilig Wegverkeer in de toekomst

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wat betekent dat voor 'Duurzaam Veilig Wegverkeer'; de in de jaren ’90 gelanceerde systematische aanpak van verkeersonveiligheid? Is het tijd voor nieuwe impulsen? Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen? Leer over de dilemma's tussen wetenschap en praktijk en raak bij dit project betrokken!

Big Data: Visie en Kansen voor OV en Fiets

In deze Trendsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 geven CROW-KpVV en CROW-Fietsberaad hun visie op de toekomst over data in het gebruik van ov-vervoer en de fiets. Deze visie wordt geïllustreerd met concrete plannen voor het Nationale Datawarehouse ov en een sneak preview van het prototype voor het Open Data Platform Fiets.

Onderzoek fietsstrook-aanbevelingen in de praktijk

Houden automobilisten meer afstand tot fietsers? En stroken uw oplossingen met de wensen van de fietser(s)? In 2014 publiceerde CROW-Fietsberaad een discussienotitie met voorlopige aanbevelingen voor fietsstroken. CROW-Fietsberaad heeft samen met wegbeheerders onderzocht hoe deze aanbevelingen functioneren in de praktijk.

Het beste programma: kiezen uit ruim 50 papers

De call for papers voor het Nationaal verkeerskundecongres 2015 is op 30 augustus gesloten. Dit jaar zijn er ruim 50 paperbijdragen ingeleverd. Papers met bekende onderwerpen maar zeker ook verrassende bijdragen. Het wordt een inhoudelijk en inspirerend congres. Alle auteurs en co-auteurs: dank voor het meebouwen en delen van kennis! 

VOLG HET NIEUWS

 

 @NVC_2018

 

 #NVC2018

 

 Nationaal verkeerskundecongres

 

 

 

SPONSORS 2017

Afbeelding 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

 

 @NVC2018

 

 #NVC2018

 

 Nationaal verkeerskundecongres