Gepresenteerde papers editie 2013

Onderstaande papers zijn tijdens het Nationaal verkeerskundecongres op 6 november 2013 gepresenteerd:

Modellen en regelingen

1.1   Verkeersregelinstallaties

 - Win-win voor auto, fiets en milieu 
Martin Kroon, Het Nieuwe Rijden (bekijk zijn elevator pitch)

- Wachttijdvoorspellers met beleid toepassen

Marcel Kant, DTV Consultants

 

1.2  Verkeersmanagement 2.0
-
Gecoördineerd Netwerkbreed Verkeersmanagement (GNV) in de praktijk
Willem Mak, Vialis (bekijk zijn elevator pitch)

- Doorontwikkeling verkeersmanagement vanuit stedelijk (Haags) perspectief

Arjen Reijneveld, gemeente Den Haag

- DVM wordt een gecoördineerde co-creatie tussen publiek en privaat
Frank Ottenhof, TrafficLink BV

 

1.3  Modellen
- Verkeersvoorspellingen met modellen: een voorspelling over modellen
Victor Knoop, Serge Hoogendoorn, TU Delft
- Verkeerslichtenregelingen en grafentheorie
Carl Stolz, Bart Veroude, DTV Consultants

- De nieuwe generatie regionale verkeersmodellen
Wim van der Hoeven, Royal HaskoningDHV

Verkeersveilig ontwerp

2.1 Veilige bermen
- Een modelonderzoek naar bermongevallen
Jan Peter Hendrik van Petegem, SWOV

- Het Vergevingsgezinde Fietspad - op weg naar duurzaam veilige fietsinfrastructuur
Peter Morsink, Royal HaskoningDHV / Dick de Waard, Rijksuniversiteit Groningen /
Kees Bakker, Fietsersbond

- Platform vergevingsgezinde bermen 
Frans Heijnis, CROW

 

2.2  Veilige wegen
- Een nieuwe kijk naar dwarsprofielen op 80km/uur wegen
Govert Schermers, Jan Peter Hendrik van Petegem, SWOV

- Het virus dat rondweg heet
Christiaan Kwantes, Sebastian van Berkel, Goudappel Coffeng

- Evaluatie van wegen op het gebied van verkeersveiligheid en sociale veiligheid
Ruben Loendersloot, Loendersloot Advies / Matti Baggerman, Delfini

 

2.3 Wegontwerp
- Nieuwe Aanbeveling Actieve Markering
Erik Jongenotter, Witteveen+Bos / Paul Rutte, Provincie Noord-Holland / Nico de Kruijter, De Kruijter Openbare Verlichting

- Het ontwerp van horizontale bogen, back to the future
Patrick Broeren, Arcadis / Jaap Groot, Gerard Uittenbogerd, RWS / Peter Ruijs, TNO (bekijk hier de elevator pitch)

- 2+1 wegontwerp voor gebiedsontsluitingswegen?
Geertje Hegeman, Niels Bosch, Royal HaskoningDHV / Rob de Bruijn, RWS

Participatie en gedrag

3.1 Participatie
- Zes gouden tips voor succesvolle participatieprocessen
Natalie Veenkamp, DTV Consultants (bekijk haar elevator pitch)

- Binnen het collectief vervoer valt veel te winnen als gemeenten volop ruimte geven aan particulier initiatief
Frans Gommers, Marije Peerdeman, XTNT / Marcel Sloot (KpVV)

- Participatie bij verkeersplannen: wanneer doe je het goed?
Eli Schapendonk, gemeente Wageningen / Thijs van Duijn, Emotion

 

3.2 Gedragsbeïnvloeding
- Goederenpsychologie: de rol van gedrag in goederenvervoer
Jasper de Vries, Gerard Tertoolen, XTNT / Birgit Hendriks, Eco2City

- Onbewust de helm op!
Marco van der Linden, NHTV/SWOV

- Kleinschalige gedragsmaatregelen smaken naar meer; reflectie op experimentele gedragsmaatregelen in De Bilt
Richard van der Westen, gemeente De Bilt / Matthijs Dicke-Ogenia, Goudappel Coffeng

 

3.3  De mening van weggebruikers
- Wat beweegt de (vaar)weggebruiker?
Marieke Honer, RWS

- ANWB-onderzoek: weggebruikersmening over meerstrooks autosnelwegen
Ton Hendriks, ANWB

- Fietsdiefstal - Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal
Jeanette van ’t Zelfde, ANWB

Duurzame mobiliteit

4.1 De E-fiets en snelfietsroutes
- Een toekomstagenda voor snelfietsroutes: een inleiding

Wim Bot, Fietsersbond (klik hier voor meer informatie over De Toekomstagenda voor snelfietsroutes)
- De elektrische fiets vraagt om een upgrade van het fietsbeleid!
Jolanda Smit-van Oijen, Huib Beets, XTNT / Godfried de Graaf, Dolte Stedenbouw

- De eerste electric freeway van Nederland is klaar
Ruben van den Hamsvoort, DTV Consultants

 

4.2  Autodelen
- Autodelen: snelle groei, onstuimige verwachtingen
Friso Metz, KpVV

- Autodelen in de versnelling: rol en voordelen voor gemeenten
Martien Das, RWS

- Tussenevaluatie Car2Go Amsterdam
Stephan Suiker, Jos van den Elshout, gemeente Amsterdam

 

4.3 Parkeren en stallen
- Onbewaakt stallen van een fiets
Roeland de Korte, gemeente Alphen aan den Rijn

- Park en Bike, wordt het wat?
Hans Voerknecht, KpVV / Frans de Kok, ANWB (bekijk hun elevator pitch)

- Ramen van inkomsten en uitgaven rond parkeren kan beter

Rob Jeuring, Ecorys / Peter Schouten, Schouten Consult

Data en bereikbaarheid

5.1 Big data maakt meer mogelijk
- Veranderen Big Data het mobiliteitsdomein definitief of is het een hype?
Peter van de Mede, Goudappel Coffeng (bekijk zijn elevator pitch)

 

5.2 Wegwerkzaamheden: ervaringen uit de praktijk
- Verkeersmanagement vanuit de aannemer; ervaringen gebaseerd op het project A12 Utrecht Lunetten – Veenendaal
Johan Borsje, Royal HaskoningDHV / Peter Voorburg, BAM Infra

- Hoe houden we de Noordelijke Randstad bereikbaar tijdens de uitvoering van het grootste wegenbouwprogramma van Nederland? Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere: maximaal gebruik maken van de kennis uit de markt
Ilkel Taner, Laurens Peijs, RWS / Jasper de Vries, XTNT

- Uitvoering van werkzaamheden in de (Amsterdamse) openbare ruimte - BLVC-aspecten in een veranderende tijd
Aafke den Hollander, Annette ten Doeschate, Ingenieursbureau Amsterdam

- Actuele informatie over wegwerkzaamheden binnen handbereik!
Sharon Schoppema, provincie Noord-Holland / Wim Smittenaar, NDW

 

5.3 Beter benutten
- Beter Benutten in de onderwijssector: Deltion College
Ed Graumans, Met Graumans

- Spitsmijden in Brabant: van praktijkproef naar nieuw gewoontegedrag
Yvonne van Velthoven-Aerts, SRE / Pierre van Veggel, APPM / Ingeborg van Egmond, provincie Brabant

- Educatie- en trainingssysteem voor wegverkeersleiders
Jos Vrieling, Marie-José Knape, Geertje Hegeman, Royal HaskoningDHV

Werkveld en de stad

6.1 Verkeer en vervoer: wervelend werkveld
- Een visie op verkeerskunde en de consequenties voor het mobiliteitsonderwijs in Nederland
Mike Bérénos, AVB Onderwijs

- Wervelend werkveld
Adriaan Walraad, Windesheim Flevoland / Syb Tjepkema, gemeente Zwolle (bekijk hun elevator pitch)

- Analogieën met verkeersmanagement
Henk Taale, Ben Immers, TrafficQuest / Isabel Wilmink, TNO

 

6.2 Stedelijke mobiliteit
- Hoe word ik een energieke overheid?
Sander van der Eijk, Goudappel Coffeng

- Eindhoven op Weg
Erik van Hal, Herman Kerkdijk, gemeente Eindhoven

- Bereikbaar Leiden: via ambitie naar uitvoeringsagenda

Wieger Savenije, Studio Bereikbaar, gemeente Leiden / Manus Barten, Studio Bereikbaar

 

6.3 Voetgangers
- Hoe (schijn)veilig is de zebra?
Liesbeth Boerwinkel, Annemieke Waterborg, ANBO / Kirsten Knol, VVN

- Voetsporen rond het station
Annemieke Molster, Molster Stedenbouw / Sandra Schuijt, Zijaanzicht
- De rol van de voetganger in de stedelijke planning
Erik van Hal, Herman Kerkdijk, gemeente Eindhoven

Sturen met geld

Eerst bouwen, dan beprijzen: dan is het nu tijd voor beprijzen
Jan Ploeger, provincie Zuid-Holland
August Mesker, VNO NCW
Jaco Berveling, KiM

Arnold Meijer, TomTom

Rondetafelgesprekken

- Optimaliseren routeberekening landbouwverkeer
Paul Peter Kuiper, Jene van der Heide, Kadaster (bekijk hun elevator pitch)

- Digitalisering parkeren
Ernst Bos, SPARK (bekijk zijn elevator pitch)

 

U kunt tijdens het programma ook deelnemen aan een rondetafelgesprek. Uw rol: praat actief mee of kijk en luister.

Workshops:

-Try out les ‘Hoe overtuig ik de politiek?’

Wytske de Pater, ANWB

 

Kent u die situatie dat uw doorwrochte plan sneuvelt in de politieke besluitvorming? Wytske de Pater, lobbyist en belangenbehartiger bij de ANWB en trainer beïnvloedingstechnieken, geeft tijdens een van de parallelle sessies een try out les Overtuigen. Aan de hand van een praktijkcasus worden de stappen gevolgd die u nodig heeft om succesvol te overtuigen: de oorzaak van de weerstand wordt geanalyseerd, debattechnieken komen aan de orde en argumentatielijnen om weerstand te weerleggen worden verkend. Deze minicursus helpt deelnemers om hun verkeerskundige plannen goed voor het voetlicht te krijgen en succesvol door de politieke besluitvorming te loodsen.

Voor deze les zijn maximaal 15 deelnemers mogelijk. Wilt u deze les bijwonen, meld u dan eerst aan voor het congres. En stuur vervolgens een mail naar organisatie@nationaalverkeerskundecongres.nl o.v.v. aanmelding try out les.  

 

- Placemaking
Jeanette van ’t Zelfde, ANWB / Harro Verhoeven, CROW

 

Jeanette van 't Zelfde en Harro Verhoeven zijn beiden ervaren Placemakers. Voor een groep van maximaal 15 personen geven zij een introductie-workshop Placemaking. Tijdens dit uur wordt de omgeving van het congrescentrum bekeken met een ‘Placemaking-bril’ en stellen de deelnemers verbetersuggesties op voor de gemeente ’s-Hertogenbosch.

 

Wilt u deelnemen aan deze workshop, meld u dan eerst aan. En stuur vervolgens een mail naar organisatie@nationaalverkeerskundecongres.nl o.v.v. aanmelding try out les.

Verrassingssessies door Jong

Een groep jonge verkeerskundigen en de Jonge Veranderaars hebben de vrije hand gekregen om een aantal parallelle sessies in te vullen. De Jonge Veranderaars vullen de eerste sessie met het onderwerp Spoorvisie 2030. De precieze invulling volgt nog.

U kunt tijdens het programma ook deelnemen aan een van deze sessies. De sessies zijn toegankelijk voor iedereen. U hoeft hiervoor dus geen young professional te zijn.

 

11.30 - 12.30 uur (zaal 26)
De Jonge Veranderaars vullen de eerste sessie met het onderwerp Spoorvisie 2030.

13.30 - 14.30 uur (zaal 26)
De vier genomineerden voor de Prijs Beste HBO scriptie (Verkeerskundeprijs) zullen in deze sessie hun scripties presenteren.

15.00 - 16.00 uur (zaal 26)
Jong verkeerskunde organiseert een sessie over Burgerparticipatie en Elektrisch rijden.

 

Begeleidingscommissie

Martin van Maarseveen
Universiteit Twente / ITC (voorzitter)


Bart Brenninkmeijer
Nederlandse Spoorwegen

Marco van Burgsteden
Gemeente Wageningen


Cécile Cluitmans

Arcadis

Erik van Hal

Gemeente Eindhoven

Cor van der Klaauw
Provincie Fryslan

Govert Schermers
SWOV


Ineke Spapé
NHTV / SOAB


Jan Termorshuizen
Stadsgewest Haaglanden


Aad de Winter
Rijkswaterstaat / WVL