Programma 2018

Bekijk hier het programma voor het Nationaal verkeerskunde congres op 1 november 2018. Klik hier voor het programma van het précongres. 

Het congres vindt plaats in 1931 Congrescentrum s-Hertogenbosch. Lees hier meer.


 1 november: Nationaal verkeerskundecongres 

Het congres duurt van 9:30 uur tot 17:00 uur. 

In het programma van de donderdag gaat het om kennis delen/updaten, debatteren, meedenken, ontmoeten en netwerken: 

AfbeeldingPlenair: 

 • Laat u inspireren door o.a. keynote Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker), Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant  Christophe van der Maat en Keynote Micaela dos Ramos, president en directeur KIVI.
 • Maak live mee wie er met de prijs ‘Beste Bijdrage 2018’ naar huis gaat.
 • Volg het afsluitende debat, waarin ook nieuwe spelers hun visie geven op hun bijdrage aan gezonde en vitale mobiliteit.

AfbeeldingKennissessies (30 min): 
 • Vergroot uw kennis door het bijwonen van de verschillende kennissessies verzorgd door de inzenders voor de Beste Bijdragen, het CROW, de B5 en provincie Noord-Brabant en onze partners i.s.m. hun opdrachtgevers. Klik hier voor het congresoverzicht en de sessieomschrijvingen
  • Omgevingswet en Mobiliteit  (Wilma Slinger | CROW en provincie/gemeente Den Bosch)

  •  Leidraad deelfietsen  (Otto van Boggelen | CROW  met gemeente)

  • Mobiliteitsvraagstukken plattelandsgemeenten  (Marleen Hovens | CROW met  Platform31 en gemeente)  

  • Showcase: mobiliteitsbeleid in ’s-Hertogenbosch: van smart naar concreet (Ron Bos en Annelies de Ridder |  Gemeente 's-Hertogenbosch)

  • Op weg naar automatisch rijden – kunnen de steden zelf nog wel sturen? (Frank van den Bosch en Gert Blom | Gemeente Helmond) 
    
  • Bicycle Oriented Development (BOD): hét nieuwe verstedelijkingsconcept (Paul van de Coevering en Joost de Kruijf | Breda University)
    
  • Meer fietsen, minder stallen. Deelfietsen als oplossing voor het stallingsprobleem (Lennart Nout | Mobycon en Stephan Valenta | Vervoerregio Amsterdam)

    

  • Brabantse speerpunten fietsveiligheid (Marvin Brust | Kragten en Nathan Hooghof | provincie Noord Brabant)

  • De voetganger centraal vraagt om een andere vormgeving van kruispunten (Edgar van Heerde | BonoTraffics en Freek Wilkens | gemeente Groningen) 

  • This is Eindhoven’, op weg naar een aantrekkelijk hart van de Brainport regio (Erik Staps en Erik van Hal | gemeente Eindhoven) 

  • Toekomst OV (Arwina de Boer, John Kuijs, Naomi van Nuland – de Kort | provincie Noord-Brabant) 

  • Met de juiste software van vandaag bent u klaar voor de nieuwe mobiliteit van morgen. Kom, zie de voorbeelden en laat u inspireren! (Koenraad Verduyn | PTVgroup en Robin Huizenga | Provincie Utrecht) 

  • Een bereikbaar en vitaal platteland: welke rol voor de e-bike? (Paul Plazier en Willem Scheper | SWECO)

  • Fietsmarketing, “Hoe brutaal mag je zijn (Martijn Geervliet | gemeente Breda)
  • Spelen met verkeer en de Omgevingswet (Daan Hollemans en Robert Coffeng | Antea Group)
AfbeeldingMasterclasses (1 uur)

 • Verrijk uw vakkennis- en kunnen door het volgen van één van de masterclasses met onderwerpen zoals Community-aanpak, MaaS-Pilots en Bicycle Oriented Development (BOD). Klik hier voor het congresoverzicht en de omschrijvingen van de masterclasses.

  • De volgende twee masterclasses zijn gecombineerd:
   Looproutes (handleiding en beeldmeetlatten)
   (Emile Oostenbrink | CROW)

   Voorrangspleinen, tijd voor een gedeelde visie
   (
   Robert Gijsen en Henk Tromp | CROW)

  • Parkeerkencijfers, handleiding en tool
   (Hillie Talens | CROW en gemeente Den Bosch)

   

  • Bicycle Oriented Development (BOD): hét nieuwe verstedelijkingsconcept (Paul van de Coevering en Joost de Kruijf | Breda University)

  • Duurzame Mobiliteit/Klimaat; van wetenschap naar praktijk
   (Marco van Burgsteden, PBL/CE, provincie)

  • Future mobility, the city of tomorrow. Case: MaaS Paleiskwartier den Bosch (Willem Snel | &Morgen en Ron Bos| Gemeente Den Bosch)  

  • Samen werken aan betere bereikbaarheid in Brabant; hoe doen we dat? (Annemieke Stoppelenburg |  &Morgen en Tim Wille | &Morgen/ Brabant mobiliteitsnetwerk

 AfbeeldingInspiratieboulevard: 

 • Bezoek de InspiratieBoulevard waar u inspirerende ideeën, presentaties, visies, producten kunt vindt die bijdragen aan mobiliteitsopgaven waar het vakgebied voor staat.  


 Afbeelding

Gedeputeerde Christophe van der Maat heet u welkom

"Mede namens de bestuurders van ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond  wil ik u van harte uitnodigen voor het Nationaal VerkeersCongres 2018! Dit jaar valt de provincie Noord Brabant samen met de partners van BrabantStad de eer toe om dit vakcongres te mogen organiseren en wij ontmoeten u graag in het bourgondische en gastvrije ’s-Hertogenbosch.


Net als wij staat ook u voor uitdagende vraagstukken als het gaat om bereikbaarheid en de toekomst van mobiliteit. Laten we elkaar tonen waar we mee bezig zijn en elkaar uitdagen en inspireren."

 

Afbeelding

Gedeputeerde Mobiliteit Noord Brabant Christophe van der Maat

 

 

 

 Keynote:
Micaela Dos Ramos (directie KIVI)

Afbeelding

Keynote: Frans Soeterbroek
(De Ruimtemaker)

 

Afbeelding

Iedere week een update

De komende weken houden wij u graag op de hoogte van alle ins-en outs over het Nationaal verkeerskundecongres.


U krijgt als eerste een update met betrekking tot de papers, sessies, sprekers, het précongres en meer.
Laat hier uw e-mailadres achter. 

Organisatie

Afbeelding   
    

Afbeelding

      Afbeelding    

Afbeelding