Programma 2018

Bekijk hier het programma voor het Nationaal verkeerskunde congres op 1 november 2018. Klik hier voor het programma van het précongres. 

Het congres vindt plaats in 1931 Congrescentrum s-Hertogenbosch. Lees hier meer.


 1 november: Nationaal verkeerskundecongres 

Het congres duurt van 9:30 uur tot 17:00 uur. 

In het programma van de donderdag gaat het om kennis delen/updaten, debatteren, meedenken, ontmoeten en netwerken: 

AfbeeldingPlenair: 

 • Laat u inspireren door o.a. keynote Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker), Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant  Christophe van der Maat en Keynote Micaela dos Ramos, directeur KIVI.
 • Maak live mee wie er met de prijs ‘Beste Bijdrage 2018’ naar huis gaat.
 • Volg het afsluitende debat, waarin ook nieuwe spelers hun visie geven op hun bijdrage aan gezonde en vitale mobiliteit.

AfbeeldingKennissessies (30 min): 

Vergroot uw kennis door het bijwonen van de verschillende kennissessies verzorgd door de inzenders voor de Beste Bijdragen, het CROW, de B5 en provincie Noord-Brabant en onze partners i.s.m. hun opdrachtgevers.

Hieronder vindt u alvast een aantal bijdragen van het CROW, van de B5 en de provincie Noord-Brabant en van onze partners. Op 4 oktober worden de inzendingen die meedingen naar de prijs voor de Beste Bijdrage gemaakt en opgenomen in een totaal programma-overzicht. 

AfbeeldingMasterclasses (1 uur)

 • Verrijk uw vakkennis- en kunnen door het volgen van één van de masterclasses met onderwerpen zoals Community-aanpak, MaaS-Pilots en Bicycle Oriented Development (BOD).

 

 • De volgende twee masterclasses zijn gecombineerd:
  Looproutes (handleiding en beeldmeetlatten)
  (Frans Bekhuis | CROW met Vincent Meijers | Gemeente Nijmegen)
   
  Voorrangspleinen, tijd voor een gedeelde visie
  (Robert Gijsen | Gemeente Utrecht) en Henk Tromp | MOVE Mobility)

 • Parkeerkencijfers, handleiding en tool
  (Hillie Talens | CROW en gemeente Den Bosch)

 

 • Bicycle Oriented Development (BOD): hét nieuwe verstedelijkingsconcept (Paul van de Coevering en Joost de Kruijf | Breda University)

 • Duurzame Mobiliteit/Klimaat; van wetenschap naar praktijk
  (Marco van Burgsteden, PBL/CE, provincie)

 • Future mobility, the city of tomorrow. Case: MaaS Paleiskwartier den Bosch (Willem Snel | &Morgen en Ron Bos| Gemeente Den Bosch)  

 • Samen werken aan betere bereikbaarheid in Brabant; hoe doen we dat? (Annemieke Stoppelenburg |  &Morgen en Tim Wille | &Morgen/ Brabant mobiliteitsnetwerk

 AfbeeldingInspiratieboulevard: 

 • Bezoek de InspiratieBoulevard waar u inspirerende ideeën, presentaties, visies, producten kunt vindt die bijdragen aan mobiliteitsopgaven waar het vakgebied voor staat.  


 Afbeelding

Gedeputeerde Christophe van der Maat heet u welkom

"Mede namens de bestuurders van ’s-Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Eindhoven en Helmond  wil ik u van harte uitnodigen voor het Nationaal VerkeersCongres 2018! Dit jaar valt de provincie Noord Brabant samen met de partners van BrabantStad de eer toe om dit vakcongres te mogen organiseren en wij ontmoeten u graag in het bourgondische en gastvrije ’s-Hertogenbosch.


Net als wij staat ook u voor uitdagende vraagstukken als het gaat om bereikbaarheid en de toekomst van mobiliteit. Laten we elkaar tonen waar we mee bezig zijn en elkaar uitdagen en inspireren."

 

Afbeelding

Gedeputeerde Mobiliteit Noord Brabant Christophe van der Maat

 

 

 

 Keynote:
Micaela Dos Ramos (directeur KIVI)

Afbeelding

Keynote: Frans Soeterbroek
(De Ruimtemaker)

 

Afbeelding

Iedere week een update

De komende weken houden wij u graag op de hoogte van alle ins-en outs over het Nationaal verkeerskundecongres.


U krijgt als eerste een update met betrekking tot de papers, sessies, sprekers, het précongres en meer.
Laat hier uw e-mailadres achter. 

Organisatie

Afbeelding   
    

Afbeelding

      Afbeelding    

Afbeelding