Programma 1 en 2 november

Ook dit jaar bieden we u een tweedaags congresprogramma aan waarin u: uw kennis kunt verrijken, bekende vakgenoten uitgebreid kunt spreken en nieuwe vakgenoten kunt ontmoeten. Ook kunt u een kennis maken met mobiliteit in Overijssel tijdens het beleefprogramma van het precongres en aanschuiven bij het Verkeerskundediner.

Het congres en precongres vinden plaats in De Nieuwe Buitensociëteit  in Zwolle. Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle


1 November, Programma Precongres

Op 1 november staat ontmoeten, beleven en netwerken centraal. Dit is hét moment om nieuwe contacten te leggen of nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te verkennen. 

Overzicht van de dag

14.00 uur |   Ontvangst 
14.30 uur |   Start beleefprogramma met keuze uit drie excursies:

·                   Mee met de weginspecteur

·                   Bezoek aan IJsseldelta bij Kampen

·                   Stadsexcursie Zwolle

18.30 uur | Start Nationaal verkeerskundediner met de uitreiking van de HBO- scriptieprijs                   voor de beste scriptie van de afgelopen twee jaar, uitgereikt door Wim van                        Tilburg (CROW)

22.00 uur |  Einde Nationaal verkeerskundediner                                                                                     

14.30 uur - 17.00 uur Beleefprogramma
U kunt kiezen uit de volgende middagonderdelen:
 

1. Let op: Vol, u kunt zich niet meer voor deze excursie opgeven 
Mee met de weginspecteur 

In de 4WD dienstauto van één van de provinciale rayoninspecteurs kunt u als bijrijder een rondrit over de provinciale wegen maken. U ervaart hierbij zelf op welke manier zij dagelijks naar de weg en omgeving kijken en hoe zij de veiligheid en doorstroming beoordelen. U krijgt inzicht in de onlangs ingevoerde werkwijze van digitaal inspecteren. Tijdens het rijden krijgt u toelichting over de lokale knelpunten en achtergronden van deze experts op het gebied van dagelijks beheer.

 2. Bezoek aan IJsseldelta bij Kampen

Om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te kunnen borgen is de Provincie Overijssel bezig met twee maatregelen: Ten eerste de zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug is verdiept. Ten tweede de aanleg van het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel ten zuiden van Kampen, richting het Drontermeer. Deze twee maatregelen vormen samen het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, waarbij de opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel zijn.

Tijdens de excursie wordt eerst uitleg gegeven over de werkzaamheden in het gebied. Klik hier voor meer informatie

 3. Stadsexcursie Zwolle 

Onder leiding van mobiliteitsprofessionals van de gemeente Zwolle leiden we u langs een aantal inspirerende projecten in de die in de afgelopen periode zijn uitgevoerd om een impuls te geven aan de ambities van Zwolle op het gebied van leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en meer. 

 


Donderdag 2 november : Transitie vertaald naar uw vak

Overzicht van de dag

9.00 uur   |   Ontvangst 

9.45 uur   |   Welkom in Overijssel

10.00 uur |   Derk Loorbach (Erasmus Universiteit Rotterdam) : Transities in mobiliteit

10.30 uur |   Daan Zandbelt (Rijksadviseur) : Transitiethema 1:  Leefbaarheid

11.10 uur |   Start verdiepingssessieronde 1

11.45 uur |   Dirk Jan de Bruijn (De Innovatiecentrale) : Transitiethema 2: Bereikbaarheid

12.15 uur |   Lunch 

13.00 uur |   Start  verdiepingssessieronde 2

13.35 uur |   Start verdiepingssessieronde 3

14.10 uur |   Peter van der Knaap (SWOV) : Transitiethema 3: Veiligheid 

14.45 uur |   Pauze

15.15 uur |   Start  verdiepingssessieronde 4 

15.45 uur |   Start  verdiepingssessieronde 5 

16.20 uur |   Plenaire afsluiting 

17.00 uur |   Borrel 


Plenair
Tijdens het plenaire programma onder leiding van Bas Govers (Goudappel Coffeng) vertalen we de transitie naar uw werk van vandaag en morgen. Inspirerend en praktisch tegelijk.

Er wordt ingezoomd op transities in mobiliteit in het algemeen en in de kerngebieden bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het bijzonder door: Derk Loorbach (Erasmus Universiteit Rotterdam), Daan Zandbelt (Rijksadviseur), Dirk Jan de Bruijn (De Innovatiecentrale) en Peter van der Knaap (SWOV). U krijgt actuele kennis, cijfers en inzichten aangeboden. En door middel van stellingen en discussiemomenten deelt u uw visie en ervaringen met uw vakgenoten.

Verdiepingssessies

In de middag stelt u uit het aanbod van 40 Verdiepingssessies uw eigen kennisprogramma samen. In de sessies komen de beste 20 papers van 2017 aan bod, de belangrijkste actualiteiten (klimaat, toegankelijkheid, wegontwerp, verkeersmodellen) en een aantal transitiesessies- die de vertaalslag van het ochtendprogramma maken naar uw specifieke werkveld- én verdiepingssessies waarin uiteenlopende vakinhoudelijke onderwerpen met u besproken worden. 

 

Voor meer informatie over de sessies, bekijk het sesieoverzicht hieronder. 

 


 Sessieoverzicht 2 november 

11.10 uur:  Verdiepingssessies ronde 1: op basis van geselecteerde papers

 

 11.10 uur:  Verdiepingssessies ronde 1: overige sessies  

 

13.00 uur:  Verdiepingssessies ronde 2: op basis van geselecteerde papers 

 

13.00 uur:  Verdiepingssessies ronde 2: overige sessies  

 

13.35 uur: Verdiepingssessies ronde 3: op basis van geselecteerde papers

     

13.35 uur: Verdiepingssessies ronde 3: overige sessies 

 

15.15 uur: Verdiepingssessies ronde 4: op basis van geselecteerde papers

 

15.15 uur: Verdiepingssessies ronde 4: overige sessies 

 

15.45 uur Verdiepingssessies ronde 5: op basis van geselecteerde papers


15.45 uur Verdiepingssessies ronde 5:  overige sessies 

 

 

 

Nieuws  |  Programma  |  Inschrijven | Deelnemers 2016

Afbeelding

Afbeelding


Afbeelding

Locatie

Het Nationaal verkeerskundecongres en het precongres vinden plaats tegenover het station Zwolle, in De Nieuwe Buitensociëteit. 

  

Afbeelding

 Adres: Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle.

 

Komt u met de auto? Vanaf de A28 is het 5 minuten met de auto, volg wegaanduidingen richting station. Stel uw navigatie in met bovenstaand adres. 

NVC: Boekenruil

Dit jaar kunt u bij binnenkomst uw vakliteratuur ruilen met vakliteratuur de verkeerskunde boekenplank. Hoe werkt het?  

  1. U verzamelt de door u uitgelezen vakliteratuur en noteert uw naam en datum hierin.
  2. U neemt uw verzamelde literatuur mee naar het congres op 2 november.
  3. U ruilt uw vakliteratuur met de voor u interessante verkeerskunde-vakliteratuur 
  4. U heeft weer voldoende leesvoer voor het komende jaar
  5. Volgend jaar komt u weer terug op het NVC en kunt u uw literatuur weer ruilen.
Afbeelding

De boekenruil bevindt zich direct na binnenkomst bij de balie. 

Raad van Advies 2017

De Raad van Advies voor het Nationaal verkeerskundecongres adviseert over het programma. Op 21 juni kwam de raad bijeen en koos voor het thema Transitie, de eerste (vijf) moeilijkste jaren. Hoe stel je je daarin op? Hoe bereid je je erop voor? Wat kun je op termijn loslaten, wat neem je mee?


De Raad van Advies 2017 bestaat uit de volgende leden: 
Frans Botma  (gemeente Den Haag), Jan Willem Grotenhuis (provincie Overijssel), Joris Willems, (Hogeschool Diepenbeek, Belgie), Jan van der Waard, (KiM), Robin van Haasteren (Vialis), Johan Overvest (gemeente Bunnik), Ron Bos (gemeente 's-Hertogenbosch), Rob Eenink(SWOV), Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners) en Ton Hendriks (ANWB).