Praktijk | Real-time verkeersveiligheidsonderzoek met camera’s

Veel analysemethodes op het gebied van verkeersveiligheid zijn gebaseerd op statische informatie waarbij de mate van verkeersveiligheid wordt uitgedrukt in cijfers. Voor beleidsmakers is dit vaak prima materiaal voor het opstellen van een verkeersveiligheidsbeleid. Voor het uitleggen van de oorzaak van een verkeersveiligheidsprobleem voor een specifieke locatie is deze methode echter minder geschikt. 

Camera-observaties zijn dan een veel betere oplossing. Beproefde methodes zoals DOCTOR worden toegepast. Deze methodes zijn in de loop van de jaren steeds verder gemoderniseerd. Het grote voordeel van verkeersveiligheidsonderzoek met behulp van camera’s is dat gedurende langere perioden onopvallend geobserveerd en teruggekeken kan worden. Hierdoor vindt een exactere analyse plaats van wat is gebeurd. Door het gebruik van camera's neemt de kwaliteit van het verkeersveiligheidsonderzoek toe, terwijl kosten worden bespaard.

14.05-14.40 | BonoTraffics | Tafelspreker: Roelof-Jan Pierik

Praktijktafels

Sponsors van het congres nodigen u uit om aan een Praktijktafel te praten over nieuwe inzichten en innovaties. Aan tafel komen de gesprekken, vragen en antwoorden los.

Overzicht Praktijktafels | Programma | Inschrijven