31 okt + 1 nov Nationaal verkeerskundecongres 2018

Het negende Nationaal verkeerskundecongres en het précongres worden dit jaar gehouden op 31 oktober en op 1 november in 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch.

 

 

Terugblik NVC 2017

De achtste editie van het Nationaal verkeerskundecongres vond plaats op donderdag 2 november, met op woensdag 1 november het pré-congres. Meer dan 400 enthousiaste verkeerskundigen en mobiliteitsprofessionals kwamen in Zwolle bijeen om vakgenoten te ontmoeten, kennis op te doen en nieuwe contacten te leggen. Dit jaar stond het jaarlijkse ontmoetings- en kennisevenement in het teken van ‘Fundamentele veranderingen vertaald naar vandaag’. Hieronder vindt u de aftermovie.  

 Afbeelding

Klik op de playbutton om de aftermovie te bekijken.  

 

Precongres

Het precongres bood de gelegenheid om in informele sfeer bij te praten en in gesprek te gaan met andere vakprofessionals. In de middag ging men uiteen voor verschillende activiteiten bestaande uit een fietstocht door het centrum van Zwolle, een bezoek aan IJsseldelta Kampen en meerijden met een weginspecteur. 

 

In de avond schoof men aan bij het NVC-diner waarbij de Nationale Verkeerskundeprijs werd uitgereiktvoor de beste hbo-scriptie door Wim van Tilburg (CROW). Ruben de Bruijne (NHL) won deze prijs voor zijn scriptie 'Ruimtevraag van de voetganger'

 

Donderdag 2 november

Het dagprogramma van het Nationaal verkeerskundecongres is in een nieuw jasje gestoken, waarbij iedereen gedurende meerdere momenten op de dag plenair bij elkaar kwam voor een triggerende keynote van: Derk Loorbach (Erasmus Universiteit Rotterdam), Daan Zandbelt (Rijksuniversiteit), Dirk Jan de Bruijn (De Innovatiecentrale) en Peter van der Knaap (SWOV). Zij deelden hun visies op fundamentele veranderingen op het terrein van mobiliteit, leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid. De presentaties van de keynotes werden met een stelling, waarop het publiek via een speciale BuzzMaster-tool direct kon antwoorden. De reacties werden daarna uitgesplitst over leeftijd en regio. 


Afbeelding

Van verkeerskundige naar mobiliteitsdeskundige

De belangrijkste boodschap van keynote Derk Loorbach, directeur van onderzoeksinstituut DRIFT en professor aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: transitie is geen ‘eenvoudige’, maar een fundamentele en schoksgewijze verandering van complexe systemen op de lange termijn. Voor de verkeerskundige betekent dit ‘stoppen met het optimaliseren van het bestaande’. We moeten nieuwe mogelijkheden onderzoeken en daarmee experimenteren.


Transitie in de verkeerskunde betekent: van sectordoelen naar maatschappelijke doelen, van optimaliseren van het bestaande naar nieuwe verbindingen en proactief een eigen agenda samenstellen, van technische innovatie naar sociale innovatie, van risicobeheersing naar kansen zien en ruimte maken.

Van verkeerskundige naar mobiliteitsdeskundige 

Rijksadviseur Daan Zandbelt was de tweede keynote. Ook zijn boodschap was: we moeten meer samenwerken met andere disciplines. Dus met economen, sociologen, stedenbouwkundigen, wat al niet.  Een wake-upcall voor verkeerskundigen, want velen zien verkeer nog als iets dat op zichzelf staat, aldus Zandbelt. “We moeten kijken naar de maatschappij om ons heen, die verandert ook. Het vakgebied verkeerskunde moet daar in meegaan.”


Maar op kleine schaal gaat dat al best goed. Een voorbeeld is het MIRT-onderzoek, waarin een integrale aanpak wordt gebruikt. “Verkeer is een middel, geen doel op zich”, zegt Zandbelt.


Betrek de markt bij innovaties
De ontwikkelingen in smart mobility gaan sneller dan een aantal jaar geleden gedacht, stelt keynote Dick-Jan de Bruijn, directeur van de Innovatiecentrale. En daar moet de maatschappij zich op aanpassen. Om daar goed op voor te bereiden, moet samenwerking worden gezocht met de markt. Door te denken vanuit het maatschappelijk belang. “Ahold heeft logistieke kennis die Rijkswaterstaat niet heeft, dus waarom zouden we die niet gebruiken?”, vraagt hij zich af.


Door af te stappen van het bekende en open te staan voor nieuwe samenwerkingen, begeven we ons ook in een experimenteerstadium. En daarin kunnen dingen fout gaan, transitie vraagt tijd. “Dus dat is niet erg. Maar vervolgens moet je niet aantutten, maar echt doorpakken!”


Eigen verantwoordelijkheid nemen

Ook voor het terugdringen van de verkeersongevallencijfers is meer samenwerking nodig, stelt keynote speaker Peter van der Knaap. De SWOV-directeur stelt dat iedere discipline vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid gericht moet worden ingezet, om de risico’s beter te beheersen.


Dat betekent dat moet worden gekeken welk stukje in de ‘veiligheidsketen’ het slechtst werkt, en dat daarop concrete doelstellingen geformuleerd moeten worden: hoe pakken we het probleem aan, en wie is daarvoor verantwoordelijk. “Dat geldt ook voor de weggebruiker, die draagt ook een verantwoordelijkheid. Gelukkig helpen technologische ontwikkelingen daar goed bij”, aldus Van der Knaap.


Naast de programma-onderdelen in een nieuwe jasje waren er ook de vertrouwde onderdelen zoals de paper- en verdiepingssessies geprogrammeerd in vijf verdiepingsrondes en de uitreiking van de Beste Bijdrage. De paper 'Jongeren en de smartphone op de fiets; Werkt gedragsbeïnvloeding?' van Thijs Homan (Arcadis Nederland) i.s.m. IenW won de titel Beste Bijdrage 2017. 

 

Uit de reacties op de dag zelf én na een eerste blik op de evaluaties komt een positieve waardering naar voren.


Wij kijken er naar uit u volgend jaar weer te mogen ontmoeten in een andere gastgemeente. 


 

 

ORGANISATIE:

Afbeelding        Afbeelding      Afbeelding    Afbeelding

 

Gastheer 2018

De gemeente 's-Hertogenbosch, de provincie Noord-Brabant en de B5

Afbeelding

Middagonderdeel precongres 2017: mee met een weginspecteur 

Afbeelding

Thijs Homan (Arcadis Nederland) ontvangt de prijs Beste Bijdrage 2017 van Martin van Maarseveen (Universiteit Twente)

Afbeelding

Volle zalen tijdens de verdiepingssessies