Nieuws | Blijf op de hoogte

Landbouwverkeer

Landbouwverkeer en verkeersveiligheid staan van oudsher op gespannen voet met elkaar. Hero Dijkema (Cumela Nederland) praat u bij over drie belangrijke ontwikkelingen rond landbouwverkeer: het T-rijbewijs (per 1 juli 2015 van kracht), de invoering van een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen en de snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen (van 25 naar 40 km/h). Wat betekent deze verhoging voor  wegbeheerders? Wat zijn voor- en nadelen en welke kansen zijn er?

DV2020: Duurzaam Veilig Wegverkeer in de toekomst

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Wat betekent dat voor 'Duurzaam Veilig Wegverkeer'; de in de jaren ’90 gelanceerde systematische aanpak van verkeersonveiligheid? Is het tijd voor nieuwe impulsen? Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen? Leer over de dilemma's tussen wetenschap en praktijk en raak bij dit project betrokken!

Big Data: Visie en Kansen voor OV en Fiets

In deze Trendsessie op het Nationaal verkeerskundecongres 2015 geven CROW-KpVV en CROW-Fietsberaad hun visie op de toekomst over data in het gebruik van ov-vervoer en de fiets. Deze visie wordt geïllustreerd met concrete plannen voor het Nationale Datawarehouse ov en een sneak preview van het prototype voor het Open Data Platform Fiets.

Onderzoek fietsstrook-aanbevelingen in de praktijk

Houden automobilisten meer afstand tot fietsers? En stroken uw oplossingen met de wensen van de fietser(s)? In 2014 publiceerde CROW-Fietsberaad een discussienotitie met voorlopige aanbevelingen voor fietsstroken. CROW-Fietsberaad heeft samen met wegbeheerders onderzocht hoe deze aanbevelingen functioneren in de praktijk.

Het beste programma: kiezen uit ruim 50 papers

De call for papers voor het Nationaal verkeerskundecongres 2015 is op 30 augustus gesloten. Dit jaar zijn er ruim 50 paperbijdragen ingeleverd. Papers met bekende onderwerpen maar zeker ook verrassende bijdragen. Het wordt een inhoudelijk en inspirerend congres. Alle auteurs en co-auteurs: dank voor het meebouwen en delen van kennis! 

NVC College Tour-sessie voor studenten en verkeersprofessionals

De NVC College Tour 2015 is een nieuwe serie van bijeenkomsten waarbij studenten, verkeersprofessionals en boeiende sprekers elkaar ontmoeten, kennis delen en inspireren. De eerste sessie heeft als thema 'fiets' en vindt plaat op 17 september 2015 in Den Bosch. De sessie is gratis voor deelnemers aan het Nationaal verkeerskundecongres 2015. De normale toegangsprijs bedraagt € 95,- per deelnemer (exclusief btw).

Gastheer NVC 2015: Provincie Overijssel

Provincie Overijssel, de heer Bert Boerman, gedeputeerde Mobiliteit, Water, Sociaal nodigt u uit voor het Nationaal verkeerskundecongres 2015: 'Ik ben er trots op dat provincie Overijssel gastheer is van de 6e editie van het Nationaal Verkeerskundecongres. Ik hoop dat het congres weer een echte broedplaats zal worden voor uitwisselen van kennis en trends voor de verkeerskundesector. Als gastheer heet ik u van harte welkom op 5 november 2015 in Zwolle!' 

Blog: Marleen Hovens - De dringende deadline

Elk jaar is het voor de organisatie van het congres weer een spannende periode: komen ze wel binnen? Zijn het er voldoende? Hoe is de kwaliteit? Waar gaan ze over? Ingezonden papers bepalen in belangrijke mate het programma van het  Nationaal verkeerskundecongres . Het NVC 2015 is hét congres van en voor verkeersprofessionals in Nederland. Door papers in te sturen dragen die professionals bij aan de inhoud van het congres. Maar wat wachten ze elk jaar lang met het insturen ervan...

De vooruitziende wegbeheerder

Maatregelen aan de weg, zoals nieuwbouw, beheer, onderhoud, en vervanging, kosten geld, veel geld - terwijl overheidsbudgetten onder druk staan. Maar wie goed oplet ziet altijd wel kansen om het werk effectiever en efficiënter in te richten. 

Nieuwe methodiek opzet stedelijke routestructuren

Wilt u als stad meer ruimte bieden aan de fiets, of aan de e-fiets of racefiets? Wat zijn de gevolgen voor andere vervoerwijzen? En voor de kwaliteit van de openbare ruimte? Op het conges wordt u in deze Trendsessie bijgepraat over een nieuwe methodiek voor het ontwerp van stedelijke routestructuren.

VOLG HET NIEUWS

 

 @NVC_2018

 

 #NVC2018

 

 Nationaal verkeerskundecongres

 

 

 

SPONSORS 2017

Afbeelding 

 

 

 

 

Blijf op de hoogte

 

 @NVC2018

 

 #NVC2018

 

 Nationaal verkeerskundecongres